Verhoging DUMAVA subsidie

Eerder publiceerden we de wijzigingen in de DUMAVA regeling voor 2024. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bekend gemaakt dat er meer geld beschikbaar is voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in deze derde subsidieronde. Het subsidieplafond was € 237,5 miljoen. Daar komt € 167,8 miljoen bij voor alle doelgroepen (denk aan zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, buurthuizen en culturele instellingen).

Voor het primair en voortgezet onderwijs is nog eens € 47 miljoen extra beschikbaar. Het subsidieplafond wordt daarmee in totaal € 452,3 miljoen. Hiermee kan de verduurzaming sneller door meer eigenaren uitgevoerd worden, want de belangstelling is groot.

DUMAVA loket

Het is verstandig om een aanvraag tijdig voor te bereiden. Blijf op de hoogte en meld je aan voor updates via ons DUMAVA loket of schakel direct hulp in bij de aanvraag.

Naar het loket

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Marco.