De bètaversie kan hier worden gedownload. Deze versie van Vabi EPA is bedoeld om te oefenen voor de examens en indicatieve BENG-scores te berekenen voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Conversie naar nieuwe versie in vierde kwartaal

De rekenresultaten voldoen aan de eerste serie basistesten die nodig zijn voor de attestering van de software. In juli wordt een versie verwacht die geattesteerd is. In de tussentijd werken zowel Vabi als de andere softwareleveranciers door aan de uitvoering van alle benodigde rekentesten. Tijdens dit proces worden nog steeds verbeteringen aangebracht in de invoerschermen en rekenkern. De huidige beta-versie is daarom nog indicatief, maar geeft al wel een betrouwbaar beeld. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt een versie van Vabi Assets Energie verwacht waarmee uiteindelijk ook de bestaande invoer geconverteerd kan worden naar de nieuwe versie. Het is daardoor nu nog niet mogelijk om hele complexen of voorraden door te rekenen.

NTA8800 wordt bijgewerkt

Gedurende de software ontwikkeling zijn interpretatieverschillen en omissies aan het licht gekomen in onder andere NTA8800, ISSO82 en ISSO75. De softwareleveranciers, NEN en ISSO hebben deze punten onderling afgestemd. Na attestering van de software worden daarom een aantal documenten bijgewerkt waarin de wijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt. NEN zal een bijgewerkte versie van NTA8800 publiceren. ISSO publiceert nieuwe versies van de opnameprotocollen en opnameformulieren. Wijzigingen in BRL 9500 worden door InstallQ via een wijzigingsblad gepubliceerd.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Mark.