Op uitnodiging van het ministerie hebben in het voorjaar 71 gemeenten een voorstel ingediend voor de tweede ronde, waarvan er nu 19 zijn geselecteerd. Er is gekozen voor een diverse portefeuille met een vari√ęteit aan technieken en duurzame bronnen, en verschillende aanpakken om de participatie met bewoners in te richten. Voor de eerste ronde van het programma zijn in 2018 reeds 27 projecten geselecteerd.

Het initiatief voor de meeste de projecten ligt bij de gemeenten en in een aantal gevallen is er sprake van een burgerinitiatief. Toch spelen de corporaties een belangrijke rol bij het laten slagen van de projecten. Niet voor niets zijn corporaties in het Klimaatakkoord overeengekomen als startmotor op te treden.

Corporaties hanteren het Startmotorkader

Voor projecten waar warmtenetten zijn geprojecteerd is het Startmotorkader opgesteld door Aedes, samen met enkele corporaties en een aantal grote warmtebedrijven. Dit is een belangrijke leidraad voor de rol van de corporaties in de projecten. Een belangrijk onderdeel van het Startmotorkader zijn afspraken over een verdeling in het vastrecht tussen gebruikers (huurders) en eigenaren (verhuurders). Hiermee kunnen corporaties een bijdrage leveren aan beheersen van de woonlasten. De publicatie van het Startmotorkader viel overigens samen met de eindfase van het indienen van de voorstellen.

Derde ronde proeftuinen 2021

Met de publicatie van de geselecteerde deelnemers voor de tweede ronde is ook een doorkijk gegeven naar de volgende fase. Het voornemen is om in 2021 een derde ronde open te stellen, waarbij de focus zal verschuiven naar projecten met stapsgewijze oplossingen met een groot CO2-besparingspotentieel.

Energizing the Future 

In het geselecteerde project in Doesburg adviseert INNAX WoonService IJsselland. Daarnaast is INNAX betrokken bij Energiek Nagele, wat als project is geselecteerd in de eerste ronde. Ook voor de derde ronde worden al plannen met gemeenten en corporaties uitgewerkt. 

Bekijk hier het volledige overzicht van de geselecteerde projecten voor de tweede ronde. 

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Arjan.