Geen afbouw salderingsregeling

Op 6 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het voorstel van demissionair minister Rob Jetten om de salderingsregeling af te bouwen weggestemd. Dit betekent dat kleinverbruikers over een verbruiksjaar het stroomverbruik en teruglevering van zonnestroom tegen elkaar mogen blijven wegstrepen. Deze regeling is in 2008 ingevoerd als stimulans voor het plaatsen van zonnepanelen. Vereniging Eigen Huis en Aedes zijn tevreden met het behoud van de salderingsregeling.

Keerzijde behoud saldering

Energiebedrijven zijn geen voorstander van het behouden van regeling. Eindverbruikers hebben zo geen prikkel om voorzieningen te treffen of gedrag aan te passen om slim om te gaan met eigen opgewekte zonnestroom, waardoor verdere overbelasting van het elektriciteitsnet dreigt. Bovendien kost de salderingsregeling de energiebedrijven veel geld, omdat ze in de zomer goedkope, bijna gratis stroom moeten salderen tegen duur opgewekte stroom in de winterperiode. Deze kosten worden verrekend in de energietarieven, waardoor niet-PV bezitters meebetalen aan de salderingsregeling. Energieleveranciers beraden zich dan ook over kosten die voor teruglevering in rekening kunnen worden gebracht. Ook de overheid loopt met het aanhouden van de salderingsregeling ca. 2,8 miljard euro mis, doordat de saldering inclusief energiebelastingen is.

In de discussie over de salderingsregeling lopen veel thema’s door elkaar heen. Van het al dan niet financieel bevoordelen van consumenten met zonnepanelen, overbelasting van het elektriciteitsnet, tot en met de noodzaak voor het klimaat om duurzame opwekking juist te versnellen. Met de keuze van de Eerste Kamer om een streep te halen door het afschaffen van de salderingsregeling zijn deze discussies nog lang niet ten einde. De houdbaarheid van de salderingsregeling zal in de toekomst ongetwijfeld opnieuw ter discussie staan.

Meer zekerheid met SCE

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking(SCE) levert meer zekerheid voor de lange termijn door een gegarandeerde vergoeding voor 15 jaar. Aangezien de SCE een exploitatiesubsidie is, garandeert de RVO een basisbedrag per geproduceerde kWh zonnestroom. Bovendien wordt de stroom lokaal opgewekt, door bewoners uit de wijk. Daarmee bieden energiecoöperaties meerwaarde op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. Hoe andere woningcorporaties dat aanpakken vertellen ze je graag.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.