Stimulans voor energiebesparing

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Sinds 1 juli 2019 moet het energie-auditverslag digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft de plicht dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag te doen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Criteria auditplicht

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als uw organisatie:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Digitaal proces voor maximale ontzorging

De EED Energie-audit is een verplichting die zich, net als de informatieplicht, elke vier jaar herhaalt. INNAX helpt voor beide plichten het proces te digitaliseren en besparingsmaatregelen door te voeren. Met de Paris Proof Monitor heeft u actueel inzicht in de status van uw gebouwen en waar u staat op de verduurzamingsroute naar Paris Proof

 

Van EED naar Paris Proof

Digitaal proces voor maximale ontzorging

We hebben de werkwijze in een handige infographic weergegeven. Daarin komen de vier stappen van het EED-proces aan bod, en het combineren van deze vierjaarlijkse cyclus met de informatieplicht. De Paris Proof Monitor geeft u te allen tijde het gewenste inzicht. 

Download de infographic

Meer weten over

onze aanpak?

Neem contact op met Alex.