Slimme meetsystemen

Met de slimme meetsystemen van INNAX heeft u altijd de beschikking over actuele verbruiken. Wilt u het rendement van uw cv-ketel weten? Plaats een slimme gasmeter voor en een slimme warmtemeter achter de ketel. Zo voldoet u direct ook aan de eisen gesteld in de Warmtewet.

Stadsverwarming

Voor stadsverwarming kunt u niet kiezen voor uw meetbedrijf. Dat is altijd uw warmteleverancier. Wel kunnen we voor u de verbruiken inzichtelijk maken. Dat doen we door het aansluiten van een op afstand uitleesbare datalogger op de warmtemeter van uw leverancier. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Warmtewet proof

De Warmtewet is per 1 januari 2014 ingegaan. Deze wet stelt regels aan de levering van warmte vanuit collectieve installaties. De wet is er om de afnemers te beschermen. INNAX zorgt dat u volledig voldoet aan de Warmtewet.

Om te voldoen aan de Warmtewet moet het nodige geregeld worden. Ook slimme energiemeters kunnen hiervan onderdeel uitmaken. Als erkend en onafhankelijk meetbedrijf kunnen wij voorzien in meetoplossingen voor afrekening met uw huurders en de registratie van het rendement van de cv-ketel. Zo voorkomt u onnodig verlies met een niet renderende ketel en kunt u correct afrekenen. En voldoet u volledig aan de eisen die de Warmtewet aan u stelt.

Vraag een offerte aan