Woningwet

De overheid heeft door de woningwet de zorgplicht geïntroduceerd waarmee de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de eigenaar ligt. Een grote hoeveelheid wet- en regelgeving maakt duidelijk waaraan minimaal moet worden voldaan. U dient te weten of dit het geval is en welke maatregelen nodig zijn.

Voor het in kaart brengen van de huidige staat op zowel bouwkundig, installatie- en energietechnisch gebied biedt INNAX alle voorkomende inspecties, keuringen en inventarisaties. Dit doen wij voor bestaande- en nieuwbouwwoningen, utiliteitsbouw voor woningcorporaties en vastgoedbeleggers en -beheerders.

Methodiek

INNAX heeft ervaring en knowhow van de verschillende vakdisciplines om integrale inspecties uit te voeren. Bij een integrale inspectie worden aspecten als (brand)veiligheid, staat van onderhoud, energie, binnenmilieu en wet- en regelgeving op elke technische disciplines beoordeeld. Voorbeeld van integrale inspecties zijn de inspecties die worden uitgevoerd met de inspectiemethodiek RgdBOEI®. BOEI staat voor Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht (wet- en regelgeving). Deze inspectiemethodiek sluit goed aan op de kennis en ervaring die INNAX in huis heeft.

Aansluitend maakt INNAX op basis van de verkregen informatie bijvoorbeeld adviesrapportages of (meerjaren)onderhoudsplannen.

Efficiënt inzicht verkrijgen

Op basis van deze informatie krijgt u inzicht in de actuele status van gebouwen, installaties, vergunningen, certificaten en keuringen. Met al deze verkregen informatie kunt u uiteindelijk uw woningen en gebouwen verantwoord en rendabel (laten) exploiteren. Afhankelijk van uw doelstellingen stelt INNAX een pakket aan inspecties samen die wij gelijktijdig uitvoeren, of het nu gaat om individuele gebouwen of complete vastgoedportefeuilles.

Door de integrale aanpak krijgt u een totaaloverzicht van alle aspecten die voor u van belang zijn. Hiermee maakt u bewuste keuzes in het beheren van uw vastgoed, waardoor u kosten reduceert en communicatie optimaliseert.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Hein zal snel contact met u opnemen.