Huidige richtlijnen

Volgens het RIVM is het op dit moment onduidelijk of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Gevraagd naar mogelijke maatregelen met betrekking tot ventilatie verwijst het RIVM naar de bestaande wettelijke eisen in het Bouwbesluit.

Op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig. Wel is het van belang dat de ventilatie (luchtverversing) in ieder geval voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit en past bij de gebruiksfunctie van het gebouw. Goed ventileren is te allen tijde nodig voor het verversen van de binnenlucht en draagt bij aan een gezond binnenklimaat.

Aantonen dat ventilatie op orde is

Beheerders moeten kunnen aantonen dat er een goed functionerend ventilatiesysteem is conform het Bouwbesluit. Voor het onderwijs is een handreiking opgesteld voor het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen.

Om te kunnen aantonen dat een ventilatiesysteem goed functioneert gelden de volgende regels en/of aanbevelingen:

  • Een expert beoordeelt of de ventilatie voldoet aan de gestelde eisen zoals de ventilatiecapaciteit en kwaliteit.
  • Er is een zogenaamde spuivoorziening aanwezig. Zo nodig kan deze snel sterk verontreinigde binnenlucht afvoeren.
  • Er is voldoende onderhoud aan het ventilatiesysteem, bijvoorbeeld aan de filters.
  • Het personeel krijgt een instructie voor het juiste gebruik van het ventilatiesysteem. Hiervoor maakt de beheerder protocollen.
  • Zijn er tussenwanden of –schotten in een verblijfsruimte geplaatst? Vaak verstoort dit de oorspronkelijke goede functie van het ventilatiesysteem. Corrigerende maatregelen zijn dan nodig.
  • Voldoet het ventilatiesysteem niet, dan is aanpassing nodig. Of de bezettingsgraad (minder mensen in een ruimte) moet omlaag.

Vanwege het coronavirus geldt verder het volgende:

  • Vermijd een luchtstroom van persoon naar persoon. Bijvoorbeeld van een tafelventilator of een staande ventilator.
  • Gebruik van een recirculatie in een ruimte wordt afgeraden (recirculatie is ook luchtverplaatsing en geen luchtverversing).

Controle van de ventilatiesystemen

INNAX kan als onafhankelijke expert de kwaliteit van de ventilatie vaststellen en, indien nodig, verbeteringen doorvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de ventilatieopzet (zoals recirculatie, luchtstromen en warmteterugwinning), de onderhoudsstatus van het systeem en controleren we of ruimten binnen het gebouw gebruikt worden conform het Bouwbesluit. Vandaaruit volgt een advies over de regelinstellingen, optimalisering van de ventilatie en eventuele andere aanpassingen.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.