Voorkomen is beter dan genezen

Stel dat het buiten vriest en je weet niet wat de status van je cv-ketel is. Het voelt binnen behaaglijk. Echter weet je niet of het apparaat er morgen mee ophoudt of nog makkelijk een paar jaar meekan. Dan is het nodig om in het uitbestedingscontract een goed onderhoudsbeleid op te nemen.

Het komt regelmatig voor dat gebouweigenaren niet goed op de hoogte zijn van de status van de gebouwgebonden installaties. Terwijl ze wel wettelijke verplichtingen hebben op dat gebied en er risico’s zijn ten aanzien van bedrijfscontinuïteit.

Duidelijke afspraken voorkomen verwarring

Door het opstellen van een duidelijke Service Level Agreement (SLA) worden al veel problemen voorkomen. In veel gevallen blijkt namelijk dat de conditie van gebouwgebonden installaties achteruit gaat nadat dit uitbesteed wordt. Hierdoor nemen zowel de kosten als de risico’s toe. Als beheerder van een gebouw is dit niet een aspect waar je op zit te wachten.

Door het opstellen van een duidelijke SLA voorkom je een mismatch in verwachtingen. Een maincontractor weet soms niet goed wat er allemaal van hem verwacht wordt. De opdrachtgever dacht op zijn beurt dat de maincontractor wel zou inspelen op zijn verwachtingen. Dit leidt tot onbegrip en problemen. 

Professionele opdrachtgever

Bij INNAX zijn we helder over wat wij van een opdrachtgever verwachten. Om een uitbesteding succesvol te laten verlopen, zijn een aantal ingrediënten nodig. Een goede inventarisatie van de huidige situatie is hiervan een prima voorbeeld. Het allerbelangrijkste om een goede inventarisatie te krijgen, is inzicht.

Bij INNAX helpen we opdrachtgevers met het creëren van dit inzicht en stellen we eisen aan de professionaliteit van een opdrachtgever. Dit houdt in dat deze precies weet wat hij wil en wat hij wil bereiken. Soms is dat voor opdrachtgevers even slikken, maar ook hier ondersteunen we waar nodig. Uiteindelijk waarderen opdrachtgevers deze werkwijze en wordt de uitbesteding van het technische beheer er alleen maar beter van.

Bij het begin beginnen

Om te weten waar een opdrachtgever staat en wat zijn ambities zijn, stellen we samen een transitieplan op. Een transitieplan is een bedrijfskundig model dat op een snelle en compacte manier de noodzakelijke veranderingen in kaart brengt. Een transitieplan heeft een duidelijke volgorde:

  • Het vertrekpunt
  • De ambities
  • De weg daarnaartoe
  • De middelen die daarvoor nodig zijn
  • Het eindresultaat

Als de bovenstaande punten in kaart zijn gebracht, kan een uitbesteding al bijna niet meer mislukken.

Coaching van A tot Z

Bij INNAX kunnen we het hele uitbestedingsproces van A tot Z begeleiden. Dit betekent dat we medewerkers coachen, de implementatie begeleiden en zelfs als opdrachtgever kunnen optreden voor derden als dit nodig is.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.