Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Op 1 juli 2022 heeft het kabinet de voorwaarden en details van de DUMAVA subsidieregeling bekend gemaakt. Het hoofddoel van de regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen en op die manier het energieverbruik en de CO₂-uitstoot te verlagen.

Het is vanaf september 2023 weer mogelijk om subsidie aan te vragen. Er is dan € 190 miljoen beschikbaar.

De DUMAVA subsidieregeling is gericht op vastgoed (10 jaar of ouder) dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:

  • decentrale overheid
  • onderwijs
  • zorg
  • cultuur
  • niet-woonhuis rijksmonumenten
  • overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum

Voorwaarden toekenning DUMAVA subsidie

De subsidie is van toepassing op aanvragen die:

  • bestaan uit maximaal drie energiebesparende maatregelen gebaseerd op een extern energie advies, zoals het inrichten van een energiebeheersysteem, het toepassen van een zonnecollectorsysteem, warmtepomp en warmte- of koudeopslag. OF:
  • een integraal verduurzamingsproject behelzen, om het gebouwen duurzaam te renoveren op basis van een routekaart. Het pakket moet leiden tot minimaal label B en een verbetering van ten minste 3 labels.

Aanvraagperiode en budget

De exacte datum is nog niet bekend, maar de nieuwe ronde zal open gaan in september 2023. Voor deze 2de ronde is er in totaal € 190 mln beschikbaar, te verdelen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Maximaal 80% van het beschikbare bedrag zal worden verleend aan subsidieaanvragen boven € 25.000. 

Hoogte van de subsidie

Energiebesparende maatregelen
De subsidie bedraagt 30% van de projectkosten met een minimum van € 5.000 per aanvraag en een maximum van € 2.500.000 per twee jaar per gebouw. De subsidie voor advies- en begeleidingskosten bedraagt 50%. 

Tot € 25.000 wordt 100% van het subsidiebedrag als voorschot uitgekeerd. Daarboven bedraagt het voorschot 70%.

Voor de aanvraag is het opstellen van een energieadvies vereist.

Integraal verduurzamingsproject
De subsidie bedraagt 30% van de projectkosten met een minimum van € 25.000 per aanvraag en een maximum van € 2.500.000 per twee jaar per gebouw. De subsidie voor advies- en begeleidingskosten bedraagt 50%. 

70% van het subsidiebedrag wordt als voorschot uitgekeerd.

Voor de aanvraag is het opstellen van een routekaart vereist en een energielabel na uitvoering.

 

DUMAVA loket

Subsidieregeling maatschappelijk vastgoed

Op de DUMAVA loket pagina kun je aangeven of je per mail updates wilt ontvangen over de subsidieregeling. Je kan inhoudelijke vragen over de regeling stellen of een persoonlijke Teams sessie aanvragen met een van onze verduurzamers.

Naar het loket

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Marco zal snel contact met u opnemen.