Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het hoofddoel van de DUMAVA regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen en op die manier het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van hun gebouwen te verlagen. 

Sinds 3 juni 2024 is de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opnieuw geopend. Er is € 452,3 miljoen beschikbaar. De focus ligt deze ronde nog meer op de integrale verduurzamingsprojecten.

Met deze wijziging in de DUMAVA subsidie worden eigenaren gestimuleerd om direct grotere duurzaamheidsstappen te maken. Er wordt meer budget vrijgemaakt voor integrale projecten, waarbij het subsidiepercentage kan oplopen tot 40%. Dit is afhankelijk van het aantal labelsprongen dat wordt behaald.

Dit extra budget wordt vrijgemaakt door het subsidiepercentage voor losse maatregelen te verlagen. Onder de nieuwe regeling is 70% van het totale budget (€283,7 mln) bestemd is voor integrale renovaties.

Wie kan er gebruik maken van DUMAVA?

De DUMAVA subsidieregeling is gericht op vastgoed (10 jaar of ouder) dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:

 • decentrale overheid
 • onderwijs
 • zorg
 • cultuur
 • niet-woonhuis rijksmonumenten
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum

Voorwaarden toekenning DUMAVA subsidie

De subsidie is van toepassing op aanvragen die:

 • bestaan uit maximaal drie energiebesparende maatregelen gebaseerd op een extern energieadvies, zoals het inrichten van een energiebeheersysteem, het toepassen van een zonnecollectorsysteem, warmtepomp en warmte- of koudeopslag. OF:
 • een integraal verduurzamingsproject behelzen, om het gebouwen duurzaam te renoveren op basis van een routekaart. Het pakket moet leiden tot minimaal label B en een verbetering van ten minste 3 labels.

Aanvraagperiode en budget

Het aanvragen van de subsidie kan vanaf 3 juni 2024. Voor deze 3de ronde is er in totaal € 452,3 mln beschikbaar, te verdelen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bereid je aanvraag tijdig voor om in aanmerking te komen voor de 2024 ronde via het DUMAVA loket.

Hoogte van het subsidiebedrag

Losse energiebesparende maatregelen
De subsidie bedraagt 20% van de projectkosten met een minimum van € 5.000 per aanvraag en een maximum van € 1.500.000 per aanvrager per gebouw.* De subsidie voor advies- en begeleidingskosten bedraagt 50%. 

 • Tot € 25.000 wordt 100% van het subsidiebedrag als voorschot uitgekeerd. Daarboven bedraagt het voorschot 70%.
 • Voor de aanvraag is een energieadvies vereist. De geldigheid hiervan is verlengd van 36 naar 48 maanden. 

Integraal verduurzamingsproject
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten met een minimum van € 25.000 per aanvraag en een maximum van € 1.500.000 per twee jaar per gebouw. De subsidie voor advies- en begeleidingskosten bedraagt 50%. 

 • 70% van het subsidiebedrag wordt als voorschot uitgekeerd.
 • Voor de aanvraag is het opstellen van een routekaart vereist en een energielabel na uitvoering.

 

 

DUMAVA loket

Subsidieregeling maatschappelijk vastgoed

Op de DUMAVA loket pagina kun je aangeven of je per mail updates wilt ontvangen over de subsidieregeling. Je kan inhoudelijke vragen over de regeling stellen of een persoonlijke Teams sessie aanvragen met een van onze verduurzamers.

Naar het loket

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Marco zal snel contact met u opnemen.