Wat is een faciliterend netbeheerder?

Een faciliterend netbeheerder (FNB) is een onmisbare speler in het energielandschap, belast met het beheren en optimaliseren van de energiestromen binnen een specifiek netgebied. De verantwoordelijkheden van een FNB strekken zich uit van het garanderen van betrouwbare energielevering tot het faciliteren van een soepele integratie van duurzame energiebronnen.

Gesloten Distributiesystemen

Een belangrijk aspect van de taken van een faciliterend netbeheerder (FNB) omvat de interactie met gesloten distributiesystemen (GDS). Een GDS is een specifiek type netwerk dat, in tegenstelling tot openbare netwerken, beperkt toegankelijk is en vaak wordt gebruikt door een specifieke groep gebruikers, zoals bedrijven, industriegebieden, of zelfs woonwijken. Gesloten Distributiesystemen worden daarom ook wel particuliere netten genoemd. De beheerder van dit net wordt een Faciliterend netbeheerder genoemd.

Verplichtingen en administratie

Een faciliterend netbeheerder draagt de verplichting om te zorgen voor de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van gesloten distributiesystemen (GDS). Deze verplichtingen omvatten onder andere het handhaven van technische standaarden, het tijdig identificeren en oplossen van storingen op het GDS. Duurzame opwekking van energie komt steeds vaker voor, daarom zien we dat FNB's steeds meer worden belast met het ondersteunen van de integratie van groene energie op het hoogspanningsnet.

Wanneer een elektriciteits- of gasverbruiker in een gesloten distributiesysteem een eigen energieleverancier wil kiezen, is de eigenaar van het net verplicht om dit mogelijk te maken. Hierdoor ontkomt de eigenaar van een GDS er niet aan, de gegevens van de aansluitingen vast te leggen in een aansluitingenregister. Ook zullen processen ingericht moeten worden om de vrije energiemarkt te faciliteren.

INNAX als faciliterend netbeheerder

INNAX is een erkend meetbedrijf en door TenneT gecertificeerd voor het leveren van diensten voor particuliere netten.

We kunnen u helpen met de zaken rondom de energieadministratie, zoals:

  • het leveren, installeren en uitlezen van energiemeters bij de afnemers
  • het inrichten van het aansluitingenregister
  • de meterstandenregistratie
  • het berekenen van verbruiken (allocatie en reconciliatie)
  • het testen van de allocatiediensten en communicatie met leveranciers

Ook dient u rapportages op te stellen over netverliezen en mogelijke correcties te verwerken. Daar kunnen we u bij ondersteunen.

Meer weten? We nemen graag met u de mogelijkheden door.

Grip op energie

Besparen op energie en kosten dankzij effectief energiemanagement

Besparen op het energieverbruik van gebouwen begint met inzicht. Om hier stappen in te zetten is het zaak om alle aspecten van energie te bekijken, want de winst zit meestal in het ontdekken van slimme combinaties. Die kun je pas zien, nadat voldoende relevante data zijn verzameld.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Ed zal snel contact met u opnemen.