Proactief beheer en onderhoud

Duurzaam beheer en onderhoud biedt diverse invalshoeken om uw gebouwen te optimaliseren. INNAX heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Onze adviseurs geven invulling aan het optimaliseren van het beheer en onderhoud van de installaties. Wij maken het proces beheersbaar door de beschreven taken en verantwoordelijkheden te auditeren en te voorzien van adviezen.

Lage beheerkosten

U wilt effectief gebouwmanagement tegen de laagste beheerkosten. Onze adviseurs denken met u mee om uw gebouw(en) optimaal te beheren, in stand te houden en te verbeteren. Hierbij stellen wij een gezonde leef- en werkomgeving centraal. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan:

  • Beperken van (bedrijfs)risico’s
  • Realiseren van betrouwbare installaties
  • Goed binnenmilieu/comfort
  • Optimale relatie met contractpartij(en)
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Duurzame relatie met overheid/toezichthouder
  • Duurzame, energiezuinige en veilige gebouwen
  • Blijvend betere bedrijfsresultaten

Gebouwscan

INNAX maakt vooraf een inschatting van het verbeterpotentieel. Aan de hand van een gebouwscan gaan wij op zoek naar technische, organisatorische en financiële verbeterpunten.

Inspectie en onderzoek

INNAX biedt u inzicht in de kwaliteit van gebouwen. Wij voeren hiervoor inspecties en onderzoeken uit. Op basis van een analyse van onderzoeksresultaten adviseren wij u. Dit doen wij op technisch gebied, de procesmatige inrichting van het beheer en op juridische aspecten. Wij dragen oplossingen aan om uw gebouw te optimaliseren. Inclusief het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van de werkzaamheden aan installaties en gebouwen. 

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.