In maart 2024 is de Lassus Campus, het nieuwe schoolgebouw van de Van der Capellen Scholengemeenschap opgeleverd. Het gebouw is ontworpen door BDG Architecten in opdracht van Openbaar Onderwijs Zwolle en Gemeente Zwolle. Naast het realiseren van het schoolgebouw is er ook een complete sportzaal gebouwd, inclusief ondersteunende ruimten, conform de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) richtlijnen.

Mooie uitdagingen tijdens de het installatieontwerp

Tijdens de ontwikkeling van de school zijn er een paar mooie uitdagingen overwonnen. De sportzaal, een belangrijk onderdeel van het schoolgebouw, moest niet alleen ruim zijn, maar ook functioneel en inspirerend. Daarnaast is er de grootkeuken, die dient voor zowel maaltijdbereiding als lesdoeleinden. Meerdere technische vleugels, zoals de BiNaSk-vleugel waar de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde zijn gehuisvest, compleet met een laboratorium voor de technisch onderwijsassistent (TOA). Maar ook een volledige podiuminstallatie voor het traptheater in de aula.

Co-creatie installatieontwerp en advies van begin tot eind

Er is binnen de Capellen Campus een grote variëteit aan installaties toegepast welke gezamenlijk met de docenten zijn ontworpen. Omdat we vanaf het begin van het project een nauwe samenwerking hebben gehad met de gebruikers, hebben we een installatie gerealiseerd die volledig voldoet aan hun wensen. INNAX heeft zorggedragen voor het Voorontwerp, Definitief ontwerp en Technisch ontwerp inclusief het bestek. Daarnaast heeft INNAX de volledige uitvoeringsbegeleiding tot en met de oplevering op zich genomen.

Comfort en duurzaamheid staan voorop

Binnen het gebouw staat de gezondheid van de gebruikers en duurzame energieopwekking voorop. Voor de warmte en koude-opwekking wordt gebruik gemaakt van lucht-/water-warmtepompen, per verblijfsruimte kan het klimaat individueel na-geregeld worden. Een slim systeem van natuurlijke zomernachtventilatie zorgt voor constante toevoer van frisse lucht in het hele gebouw, met minimaal energieverbruik. De Capellen Campus voldoet zowel bouwkundig als installatietechnisch aan de strenge normen van het PvE Frisse Scholen 2021 klasse B.

Een fijne plek voor de wijk

Omdat de Capellen Campus ook van toegevoegde waarde wil zijn voor de buurt, zijn de aula met podium en keuken, evenals de sportzaal afsluitbaar van de school. Door een aparte toegang kunnen de buurtbewoners in de weekenden en avonduren gebruik maken van de voorzieningen. Zo is de Capellen Campus een fijne plek voor de hele wijk!

Capellen Campus nieuwbouw

Feiten en cijfers

  • 11.000 m2 BVO
  • 3 verschillende onderwijsroutes
  • Plek voor ongeveer 1500 vmbo, havo en vwo leerlingen
  • Opening maart 2024
  • Frisse Scholen Klasse B
  • Daktuin met transparante zonnepanelen

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Edwin.