Betrokken vanaf het ontwerp

In opdracht van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta en ROC Noorderpoort zijn we betrokken geweest bij het ontwerp voor de Campus Eemsdelta in Appingedam. INNAX is samen met het ontwerpteam, bestaande uit DE UNIE ARCHITECTEN en Alferink van Schieveen, vanaf het eerste ontwerp tot aan de oplevering (SO/VO/DO/BESTEK) betrokken als installatie-, brandveiligheid- en bouwfysisch adviseur.

Visie op de Eemsdelta Campus

De nieuwbouw herbergt HAVO, VWO, (V)MBO, praktijkonderwijs, culturele voorzieningen en een sportcluster in een campus van in totaal 16.600m2. De campus biedt een onderkomen voor ca 1.700 leerlingen van het Eemsdelta College. De verschillende scholen en clusters zijn radiaal georganiseerd rond een centraal hart. De opzet van de campus is zo gekozen dat het eigene en de sfeer van de verschillende schooltypen wordt bewaard en tegelijkertijd worden onderwijsvoorzieningen die een hoge investering vereisen geclusterd. Zoals een science gebouw, de sportvoorzieningen, kunst en cultuur en ruimten waarin de beroepspraktijk wordt beoefend. Het centrale hart fungeert als spelverdeler, hoofdentree en ruimte waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden rondom een groene patio. In het hart loopt het omringende landschap als het ware door. Via de patio is een verhoogd stilteplein op het dak toegankelijk, van waaruit je de omgeving kunt overzien.

Rol van INNAX

De campus blinkt uit in duurzaamheid. INNAX heeft een ontwerp gemaakt voor een gasloze en energieleverende school. Om dit te bereiken zijn er circa 2.500 pv-panelen op het dak geplaatst. Om krimp en groei op te kunnen vangen heeft INNAX er voor gekozen de installatie flexibel te ontwerpen. De gebouwen worden laagtemperatuur verwarmd en hoog temperatuur gekoeld. Omdat de school zich in het aardbevingsgebied bevindt is de school aardbevingsbestendig gebouwd. 

Een impressie van de Eemsdelta Campus

Feitjes over de campus

  • De Campus is energieleverend
  • Flexibele installatie om krip en groei op te vangen
  • 2500 pv-panelen
  • Corona Proof ventilatiesysteem
  • Aardbevingsbestendig
  • In september 2022 is het schoolgebouw in gebruik genomen.

Meer weten over

dit project?

Neem contact op met Edwin.