Wijziging kleine woonruimtes

Om ervoor te zorgen dat woningen hetzelfde energielabel houden heeft INNAX een inijking gedaan voor de overgang van de Energie Index naar EP2. Hieruit bleek dat de wijzigingen vooral nadelig uit zouden pakken (een slechter energielabel) voor woningen kleiner dan 40 vierkante meter en daarmee achteruitgaan in WWS punten. Daar is in de bepaling van de puntentelling in het WWS rekening mee gehouden door deze categorie woningen een groter aantal punten toe te kennen.

De wijzigingen voor kleine woonruimtes is gepubliceerd in het Staatsblad d.d. 17-11-2020 van het ‘Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels’, artikel II.

Nieuwe klassenindeling EP2 - WWS

De koppeling tussen het energielabel en het Woningwaarderingsstelsel (WWS) blijft gehandhaafd. De nieuwe grenzen zijn als volgt:

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.