Gevolgen nieuwe methodiek

Als gevolg van de nieuwe methodiek kan het voorkomen dat actualisering van het huidige energielabel, een ander energielabel oplevert. Uit de inijkingsstudie voor de nieuwe energielabels voor woningen is echter gebleken dat het merendeel van de woningen een energielabel krijgt dat niet veel verschilt van het huidige label. Het is niet verplicht om een nieuw label op te stellen: bestaande energielabels blijven geldig tot 10 jaar na opnamedatum.

Toch zijn er op onderdelen wel verschillen aan te wijzen. De primaire energiefactor voor elektriciteit is aangepast. Dit leidt ertoe dat woningen met elektrische warmtepompen een betere score gaan krijgen. Anderzijds wordt het effect van het plaatsen van PV-panelen kleiner. Berekeningen laten zien dat de labelverbetering 40% tot 50% kleiner is dan bij de methodiek uit het Nader Voorschrift.

Woningen kleiner dan 40 m2

Woningen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 40 m2 scoren slechter onder de NTA8800. Door de overheid is ervoor gekozen om dit niet op te lossen in de berekening van het energielabel, maar om het aantal WWS-punten voor het energielabel aan te passen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 25 m2, 25 tot 40 m2 en groter of gelijk aan 40 m2. Dit onderscheid geldt alleen voor energielabels die vanaf 1 januari 2021 geregistreerd worden. Voor energielabels die zijn gebaseerd op de huidige methode, blijven de huidige WWS-punten gelden.

Nieuwe inspectie nodig

De gegevens die nodig zijn om het energielabel te bepalen zijn uitgebreider dan voorheen. Hierdoor is het nodig om voor een nieuw energielabel een nieuwe woninginspectie uit te voeren. Volgens de nieuwe regels is bewijslast in de vorm van foto’s, facturen en documentatie belangrijker geworden. De extra dossiervorming en de aanvullende opnamegegevens zullen ertoe leiden dat de tijd om een energielabel op te stellen zal toenemen en daarmee prijsverhogend werkt.

Vabi software

Onze samenwerkingspartner Vabi heeft onlangs een nieuwe betaversie van de software uitgebracht. In deze versie is het mogelijk om bestaande EPA-W bestanden te importeren. De invoer wordt automatisch geconverteerd naar NTA-invoer waardoor het nieuwe label berekend kan worden. Het is nog wel nodig om te controleren of de geconverteerde waarden correct zijn. Naar verwachting zal er binnenkort ook een versie zijn waarmee voorraden geconverteerd kunnen worden.

INNAX bereidt momenteel alle adviseurs voor op de nieuwe NTA8800 opname- en berekeningsmethodiek, zodat we vanaf 1 januari 2021 helemaal klaar staan om voor onze opdrachtgevers de energiedata op orde te houden.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Mark.