Met het samengaan van onze dienstverlening zien wij het als een logische vervolgstap om onszelf eenduidig te presenteren in de regio Zuid. Dat schept duidelijkheid en stelt ons beter in staat om gezamenlijk de verduurzamingsopgave te versnellen.

In de nieuwe situatie blijven wij ons onverminderd inzetten voor onze opdrachtgevers. Met het verkrijgen van inzicht in energiedata, controle over het beheer en onderhoud en het realiseren van toekomstvaste gebouwen en woningen.  

De naamsverandering heeft geen gevolgen voor bestaande samenwerkingen: deze worden op exact dezelfde wijze voortgezet. Mochten er desondanks vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag. 

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Albert.