Duurzame én betaalbare energie

Om duurzame én betaalbare energie op wijkniveau bereikbaar te maken werkt INNAX samen met woningcorporaties aan de oprichting van energiecoöperaties, waarvan de huurders lid kunnen worden. De woningcorporatie stelt daken ter beschikking, die door de coöperatie maximaal benut worden voor het opwekken van zonnestroom. De opgewekte stroom wordt tegen kostprijs geleverd. Aanvullend wordt gebruikgemaakt van zonneweides en off-shore wind om zoveel mogelijk huurders van duurzame stroom te voorzien.  

“De ongelijke toegang tot de voordelen van de energietransitie leidt tot grote verschillen in onze samenleving”, zegt Wesley Vedder van team Energie en Klimaat bij Triodos Bank. “Het is voor ons een speerpunt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken. Huurders zijn afhankelijk van de corporatie of de huisbaas, kunnen daardoor de overstap moeilijker maken en profiteren zo niet van de voordelen, zoals lagere energiekosten. Doordat INNAX de samenwerking opzoekt met de woningcorporaties zijn zij in staat om ook voor huurders duurzame energie op wijkniveau beter bereikbaar maken.”

Verschillende financieringsbronnen

Een energiecoöperatie zorgt zelf voor de investeringen die nodig zijn om de PV-installaties te realiseren. Daarvoor wordt gezocht naar externe financieringsbronnen. Bestaande projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met woningcorporaties, via energiefondsen en crowdfunding. Guus van Schöll van INNAX: “Dat betekent iedere keer zoeken naar oplossingen om projecten gefinancierd te krijgen. Voor de verwachte groei van nieuwe coöperaties en realisatie van geplande installaties - goed voor een opwek voor circa 36.000 huishoudens - is grote behoefte aan een stabiele projectfinanciering. Die hebben we gevonden bij Triodos Bank. Dit betekent een gestandaardiseerde aanpak van de financiering van de nieuwe projecten samen met woningcorporaties, (provinciale) overheden en Triodos Bank.”

Cruciale rol energiecoöperaties

Lokale energiecoöperaties spelen een cruciale rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen en het beheersbaar houden van de energielasten. Dat onderschrijft ook Daphne Braal, bestuurder van woningcorporatie Vidomes: “Een jaar geleden is energiecoöperatie DDE Vidosol van start gegaan waarmee zonne-energie bereikbaar is geworden voor een eerste groep huurders van hoogbouwcomplexen. Zij kunnen de opgewekte stroom afnemen tegen een gereduceerd tarief. We gaan dit jaar verder opschalen door meer daken beschikbaar te stellen voor de coöperatie.”

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Guus.