CO2-neutraal onderwijs op alle locaties

Manager facilitair Jaap van Bruggen legt uit hoe diepgaand hun aanpak is: 'Wij zetten hoog in op de combinatie van vakopleiding en brede vorming, zodat je je weg in de wereld kunt vinden. Die vorming geeft je een beeld van de urgentie van duurzaamheid. Zodat je weet en voelt waar het om gaat. Alleen dan kun je daar geloofwaardig mee aan de gang in de praktijk.'

Dit klinkt als een organisatie met een duidelijke missie.
'Ja, ons College van Bestuur wil de doelstelling uit het Akkoord van Parijs halen. En ziet natuurlijk ook waar de samenleving naartoe gaat: meer duurzame wet- en regelgeving, meer circulariteit. Dat betekent dat ROC Friese Poort in 2030 honderd procent CO2-neutraal onderwijs geeft. Die missie heeft nu al gevolgen voor ons allemaal.

Bij wiskunde is het nog vrij makkelijk. Maar een docent elektrotechniek komt duurzaamheid bij vrijwel ieder onderwerp tegen. Kleding verkopen die CO2-neutraal is, betekent dat je moet weten waar het precies vandaan komt, en of het toekomst heeft na gebruik. En voor mij als manager facilitair gelden bepaalde doelstellingen in de bedrijfsvoering.'

Wat betekent ‘manager facilitair’ hier in de praktijk?
'Huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en duurzaamheid. Voor dat laatste werk ik onder meer samen met zeven andere koplopers. Wij zijn het ‘Aanjaagteam’, samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de organisatie. Van een docent haarverzorging (Green Scissors) tot een beleidsmederwerker professionalisering van de afdeling HRM. Maar wij hoeven niet alle 1.700 collega’s de duurzame kant op te krijgen. Daar zijn allerlei mensen mee bezig; dat zit in de hele structuur verankerd.'

2030 komt dichterbij; gaan jullie het halen?
'Ik ben daar wel hoopvol over, maar je vraagt je toch steeds af: gaat het wel snel genoeg? Stuiten we nog op allemaal onverwachte hobbels? Of gebeurt het omgekeerde. Zoals de snelle opkomst van de elektrische auto, waardoor wij in vrij korte tijd automonteurs heel anders moesten gaan opleiden.'

Wat is nu al een succes van deze aanpak?
'In ons ‘Duurzaam Doen Huis’ staan ruim twintig duurzame technische opstellingen, zoals die ook in woonhuizen voorkomen. Allemaal het nieuwste van het nieuwste. Geleverd door ruim vijftien leveranciers. En zodra er weer een innovatie op de markt komt, zorgen we dat die ook snel hierheen komt. Oude gaan eruit. Om dat constante updaten soepel te laten verlopen, is het hele “huis” modulair. Al die producten van verschillende merken zijn op elkaar aangesloten en draaien echt. Studenten kunnen daar op allerlei manieren mee aan de slag. Kijk maar op http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/duurzaam-doen-huis/.

INNAX is als adviseur betrokken geweest bij de ontwikkeling daarvan. En verzorgde ook lunchlezingen en gastcolleges voor de studenten.'

Wat is belangrijk bij de keuze van een adviseur?
'Sec uitrekenen wat voor installaties nodig zijn, dat kunnen natuurlijk heel veel bedrijven. Maar een goede adviseur die weet niet alleen wat er speelt, maar ook hoe je dat beleeft. Je moet snappen wat voor urgentie wij voelen. En hoe belangrijk wij innovatie vinden. Wat me altijd opvalt: in de zorgberoepen vindt iedereen empathisch vermogen heel belangrijk. Bij technische beroepen kijken ze vooral of je technisch goed bent. Maar het empathisch vermogen van technisch adviseurs is ook superbelangrijk.'

Op wat voor momenten bijvoorbeeld?
'Constant. Adviseren is mensenwerk, net als het onderwijs. Bij ons maken de docenten het verschil. Bij een adviesbureau maken de adviseurs het verschil. Zijn die goed, dan is het bedrijf goed. De adviseur doet ook de kwaliteitsbewaking tijdens het project. Als de aannemer dan opeens bij hem komt met een nieuw idee, moet die adviseur niet zeggen: “Sorry, maar alle plannen liggen nu echt vast.” Nee, misschien weet die aannemer wel iets waardoor het nog duurzamer of innovatiever wordt. De kans daarop is klein, maar gaan we wel goed bekijken.

Wij werken bijvoorbeeld met adviseur René van Netten. Die ken ik nu een jaar of twintig. Eerst zat hij bij de SchreuderGroep. Die werd opgekocht door Technion, en nu is dat INNAX geworden. Maar voor mij telt: René zit er nog en ik zit er nog. En alle andere contactpersonen bij INNAX blijven ook dezelfde. De verwachtingen over en weer zijn duidelijk. Dat scheelt ons uren aan overleg.'

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Henk.