58% kantoren voldoet niet aan label-C

Alarmerend rapporteerde RVO onlangs dat 58% van de kantoren nog niet aan de label C-verplichting voldoet. 12% daarvan heeft wel een energielabel, maar die is D of slechter. 46% heeft nog niet eens een energielabel, hiervan is de situatie onbekend.

46% geen label, 12% label D of slechter en 42% label C

Hoe langer je wacht, hoe groter de onzekerheid of je op tijd aan de gestelde verplichting voldoet. Het opschalen in uitvoeringscapaciteit is voor veel energieadviseurs praktisch onmogelijk. Mocht je nog geen actie ondernomen hebben, bekijk dan het overzichtelijke stappenplan waarmee je direct aan de slag kan.

Blik naar de toekomst

Met alleen een energielabel is het uiteindelijke doel natuurlijk nog niet gehaald. We willen immers voorkomen dat de zeespiegel verder stijgt zodat onze wereld bewoonbaar blijft. Om dat te halen zullen onze gebouwen nog veel energiezuiniger moeten worden.

Nederland heeft de doelen van het Parijsakkoord overgenomen en wil in 2050 energieneutraal of CO₂-neutraal zijn. Sommige organisaties gaan nog verder en willen dit in 2040 of zelfs 2030 al behaald hebben. Daarbij twee aandachtspunten:

  • Energieneutraal is niet hetzelfde als CO₂-neutraal
    Je energieverbruik zorgt voor CO₂-uitstoot, maar dat is slechts een deel van het totaal. Als voorbeeld nemen we een gemiddeld huishouden, daarvan komt 19% voor rekening van energie. Ons eten en drinken (21%) en consumptie van kleding en andere producten (33%) heeft een groter aandeel in de CO₂-uitstoot. Bron: Milieu Centraal.
  • Het gaat niet alleen om CO₂
    Hét hoofddoel van het Parijsakkoord is het beperken van de gemiddelde temperatuurstijging tot ruim onder de 2 graden Celsius. Daarvoor is het stoppen van de CO₂-uitstoot zeker een belangrijke, maar andere broeikasgassen moeten niet vergeten worden en ook die moeten in 2050 op 0 uit komen.

In Nederland hebben we al best veel regelgeving om energiezuiniger te werken. Zo is het in 2018 verboden om nieuwbouw op aardgas aan te sluiten, moeten we sinds 2019 de overheid regelmatig informeren over de realisatie van de verplichte energiebesparende maatregelen. En daar komt voor kantoren de label-c-verplichting bij.

Paris Proof

De stap die we uiteindelijk met onze gebouwen moeten maken, is die naar Paris Proof. Dat betekent dat het werkelijke energiegebruik grofweg met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Voor een kantoor komt dat neer op een energiegebruik van 70kWh per vierkante meter per jaar.

Door uit te gaan van het werkelijk verbruik, ook wel Werkelijke Energie intensiteit indicator: WEii, en een eindnorm per sector kan iedereen inzicht krijgen waar hij staat en wat hij nog moet doen.

Wil je dus écht klaar zijn voor de toekomst dan is het verstandig om labelverbetering te combineren met het opstellen van een plan om te voldoen aan de doelstellingen uit het Parijsakkoord. En dat natuurlijk ook te realiseren. INNAX gaat de uitdaging graag met u aan.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Joost.