De locatie van Windpark Fryslân is het resultaat van veel passen en meten. Zo is er onder andere rekening gehouden met de verschillende vaarroutes, de visserij, het stiltegebied Waddenzee, de route van trekvogels en vleermuizen en de monumentale en toeristisch belangrijke Afsluitdijk. Projectdirecteur Anne de Groot: ‘Windpark Fryslan is een windpark ‘fan en foar Fryslân’. We zijn er trots op om samen met de provincie een windpark te realiseren dat voor meer dan 70% bijdraagt aan de Friese doelstelling voor duurzame energie’.

INNAX is betrokken bij de engineering van de comptabele meters en de wijze waarop het park wordt aangesloten op het hoogspanningsnet. De komende jaren zal INNAX de bemetering van het windpark verzorgen, waarmee de duurzame energieproductie gemonitord wordt. Het projectmanagement tijdens de bouw en het beheer van Windpark Fryslân is uitbesteed aan Ventolines. Ventolines levert diensten voor met name wind-, zon- en opslagprojecten in alle stadia: ontwikkeling, contractering, financiering, bouw en beheer.

Op de foto (v.l.n.r.): Boy Koppenol, Harold Hamminga, Bart Ummels, Maurice van Oostrom en Hendrik Kinderman.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Harold.