Coöperatie Maasstroom

Op initiatief van gemeente Maastricht wordt een zonnepark op het Lanakerveld gerealiseerd. Een deel van het zonnepark wordt eigendom van coöperatie Maasstroom, een vereniging voor huurders van de woningbouwcorporaties die meedoen met het zonnepanelenproject. Eind dit jaar worden bijna 25.000 zonnepanelen op een deel van het Lanakerveld geplaatst, die samen ongeveer 12GWh per jaar opwekken. Coöperatie Maasstroom levert de zonnestroom tegen een gereduceerd tarief aan de huurders die in de buurt van het zonnepark wonen. Hiermee wordt zonne-energie bereikbaar voor huurders die niet de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te nemen.

Zonnestroom tegen een gereduceerd tarief

Maasstroom is een initiatief voor inwoners van Maastricht die in de buurt wonen van het zonnepark en een woning huren van Servatius, Woonpunt of Maasvallei. Door de zonnepanelen onder te brengen in een coöperatie wordt het financiële voordeel van de opgewekte zonnestroom onder de leden verdeeld. De coöperatie wekt op deze manier groene stroom op dat tegen een voordelig tarief aan haar leden geleverd kan worden. Hierdoor verlagen de leden hun elektriciteitsrekening en werken ze mee aan een duurzamer Maastricht.

Over Sunvest & INNAX

Sunvest is de ontwikkelaar van dit zogeheten Natuurlijke Zonnepark: hierbij is veel aandacht voor omgeving, landschappelijke inpassing en participatie door de lokale gemeenschap. In deze gemeenschap hebben met name huurders vaak niet de mogelijkheid om zelf zonne-energie op te wekken op eigen dak. Daarnaast is er de dagelijkse werkelijkheid van de gestegen woonlasten die zich vertaalt in (energie)armoede. Doordat deelnemers vooraf niets hoeven in te leggen, heeft INNAX ervoor gezorgd dat ook deze groep mee kan doen in de energietransitie. Om de zonnestroom te kunnen leveren wordt samengewerkt met energieleverancier Greenchoice.

Voor meer informatie en aanmelden als lid: kijk op www.maasstroom.nl.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Suzanne.