Een duurzame woningvoorraad begint met inzicht in de energieadministratie en energiestromen. Daarmee kunt u als woningcorporatie bepalen wat de meest doeltreffende maatregelen zijn om te besparen op het energieverbruik en de kosten.

Vijf adviezen om gericht te kunnen verduurzamen en uw energieadministratie (kosten)efficiënter te maken:

1. Kijk actief naar het energieverbruik

Veel woningcorporaties beschikken over slimme energiemeters, maar kijken nog beperkt naar de verbruiksdata. Om effectief besparingsmaatregelen te kunnen treffen is inzicht uit de meetgegevens een belangrijke voorwaarde. Ook om te weten of het verbruik van een locatie marktconform is. Vandaaruit komen afwijkingen aan het licht en kunnen gericht maatregelen getroffen worden.

2. Controleer eindafrekeningen

Hoewel slechts een klein deel van de respondenten aangeeft naheffingen te ontvangen, zien we in de praktijk vaak dat deze zonder tussenkomst door de administratie worden verwerkt. We adviseren dan ook om eindafrekeningen actief te controleren en daarmee het energiebudget te bewaken. Ook vanwege de mogelijke fouten die zich kunnen voordoen. Hiermee kunnen onterechte kosten, soms oplopend tot tienduizenden euro’s, worden voorkomen.

3. Automatiseer het facturatieproces

Uit ons onderzoek blijkt dat er weinig besef is van de hoeveelheid tijd en uren die het facturatieproces van een energiefactuur kost. Het proces is in veel gevallen niet geautomatiseerd en het ontbreekt aan kennis om een energiefactuur goed te kunnen beoordelen. Een energiefactuur inboeken, controleren, accorderen en verwerken kost gemiddeld tussen de € 35 en 120,-. Volledig geautomatiseerd kan dat bedrag tot ver onder de € 20,- per energiefactuur worden teruggebracht.

4. Wees alert bij het inkopen van energie

Onder woningcorporaties wordt energie veelal collectief ingekocht en dat is in de basis positief. Het is echter aan te raden goed naar de condities te kijken, die per aansluiting kunnen verschillen. Ook als de inkoop is uitbesteed is nog steeds de nodige winst te behalen in afspraken met intermediairs over de leveringstarieven. Hier liggen kansen om de energiekosten te verlagen voor de huurders. 

5. Richt een proces in voor leegstandsmutaties

Leegstandsmutaties in de woningportefeuille zorgen geregeld voor onnodige kosten. Bij het tijdelijk overnemen van de aansluiting is een goed ingericht proces nodig om deze tijdig naar de nieuwe huurder over te zetten. De corporatie betaalt anders onterecht voor de aansluiting van de huurder. Er zijn voorbeelden dat woningen 1000 dagen in de leegstandportal stonden terwijl deze al die tijd bewoond waren.

U kunt hier het volledige rapport downloaden.

Download rapportage

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.