Overbelasting voorkomen

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt in Nederland. Op het elektriciteitsnet nam het
vermogen in 2019 met maar liefst 50% toe, en we staan nog maar aan het begin. Goed nieuws voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen, maar het levert ook problemen in de infrastructuur op. Om overbelasting te voorkomen, moeten netbeheerders steeds vaker het transport van elektriciteit beperken voor nieuwe en bestaande producenten. Dat is aanleiding geweest voor de nieuwe regeling Dynamisch Terugleveren.

Hoe het werkt

Bij het overschrijden van de spanningsbandbreedte wordt de hoeveelheid terug te leveren energie door middel van de omvormers gereduceerd. De omvormer beperkt de teruggeleverde energie automatisch als deze buiten de opgegeven spanningsbandbreedte komt (de parameters worden geprogrammeerd in de omvormers). Dit gebeurt geleidelijk en alleen wanneer dit voor het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk is.

Liander bepaalt wie in aanmerking komt voor de regeling. Meer informatie is te vinden op de website van Liander.

Wat doet INNAX voor u

Wij hebben onze meetdiensten op Dynamisch Terugleveren voorbereid om het meten en monitoren goed te borgen. Dat betekent dat we meer data verzamelen en dat frequenter uit de energiemeters betrekken en verstrekken aan Liander.

Als Dynamisch Terugleveren niet meer nodig is, omdat Liander het capaciteitsprobleem heeft opgelost, wordt teruggeschakeld op de standaard meetdiensten.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Harold.