De missie van INNAX

Om onze missie te realiseren heeft onze dienstverlening zich in de loop der jaren snel ontwikkeld. Met oplossingen en diensten voor elke stap in het verduurzamingsproces: van dataverzameling en -analyse tot financiering, installatieadvies en monitoring. 

In deze interviewserie vertellen collega’s hoe ze daar vanuit hun eigen expertise aan bijdragen. En wat ze motiveert om dit te doen.

Duurzame gebouwen voor iedereen

Duurzame gebouwen voor iedereen

Max Knegjens over subsidiemogelijkheden

In gesprek met Jörgen Waagenaar vertelt Max Knegjens welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het realiseren van de verduurzamingsmaatregelen.