De missie van INNAX

Om onze missie te realiseren heeft onze dienstverlening zich in de loop der jaren snel ontwikkeld. Met oplossingen en diensten voor elke stap in het verduurzamingsproces: van dataverzameling en -analyse tot financiering, installatieadvies en monitoring. 

In deze interviewserie vertellen collega’s hoe ze daar vanuit hun eigen expertise aan bijdragen. En wat ze motiveert om dit te doen.

Duurzame gebouwen voor iedereen

Duurzame gebouwen voor iedereen

Belangrijke momenten om verduurzamingsdoelen te checken

In gesprek met Jörgen Waagenaar vertelt Peter van der Zwaan over onze inspectie- en keuringswerkzaamheden voor woningcorporaties.

De inspecties zijn belangrijke momenten waarop wordt vastgesteld of de verduurzamingsdoelen behaald worden, en de basis voor maatwerkadviezen om het energielabel te verbeteren.