Indieningsdatum informatieplicht

De indieningsdatum voor de informatieplicht was uiterlijk 1 december 2023. Naar aanleiding van een technische storing in het formulier is besloten de deadline voor de informatieplicht te verlengen. De storing is inmiddels grotendeels verholpen en het indienen is weer mogelijk.

Inspecties en handhaving informatieplicht

Toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht, behoort tot het takenpakket van de omgevingsdiensten. De omgevingsdienst schrijft na het verstrijken van de deadline locaties aan waarvoor een rapportage ontbreekt.

De omgevingsdiensten tonen begrip voor de ontstane situatie en zijn bereid om het aanschrijven van nog niet gemelde bedrijven en instellingen uit te stellen tot 1 januari 2024. Hierdoor krijgen bedrijven en instellingen voldoende tijd om alsnog te voldoen aan hun informatieplicht.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Marco.