De missie van INNAX

"Als onafhankelijke partner realiseren we duurzame gebouwen voor iedereen door expertise in te brengen en oplossingen te realiseren op het gebied van energie, milieu, techniek en veiligheid."

Bij onze missie past dat we als organisatie werken volgens principes van maatschappelijk verantwoord ondernemenMaatschappelijk verantwoord ondernemen begint voor INNAX uiteraard bij duurzame gebouwen. INNAX heeft daarom een ‘Paris-Proof-ambitie’ voor de eigen (gehuurde) kantoren, om het energieverbruik uiterlijk 2030 te verlagen naar maximaal 70 kWh/m2. Inmiddels voldoet het kantoor in Veenendaal aan de Paris Proof ambitie en de komende jaren wordt gewerkt aan de andere vestigingen in Baarn, Heerenveen en Tilburg.

Voor INNAX bestaat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook uit het organiseren van social return. Social return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden zijn onze samenwerking met Bombardon in Veenendaal, deelname aan NLdoet en inzet van op maat gemaakte inwerktrajecten voor nieuwe medewerkers.

CSRD verhoogt de MVO bewustwording

Op dit moment is INNAX bezig met de voorbereiding voor de verplichte MVO-rapportage vanaf 2025 op basis van de Europese CSRD-wetgeving volgens de ESG thema’s (Environment, Social, Governance). Dat betekent dat we ons nóg bewuster worden van de MVO betekenis van veel zaken die we eigenlijk al gewoon vinden, zoals duurzame mobiliteit, goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers en nastreven van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

MVO rapportage via EcoVadis

Om onze duurzaamheidsprestaties te meten en delen met onze stakeholders maken we sinds eind 2023 gebruik van EcoVadis. EcoVadis is een onafhankelijk en internationaal platform waarmee bedrijven duurzaamheidsprestaties kunnen meten én vergelijken. EcoVadis is geen vervanging van de CSRD rapportage maar het is wel een instrument om informatie toegankelijk en transparant via een dashboard te presenteren.

EcoVadis kent aan deze score een bronzen medaille toe:

Deze bronzen medaille is voor INNAX een stimulans om verder te werken aan het verbeteren van de MVO resultaten. De kennis en ervaring nemen we graag mee bij het adviseren van onze klanten bij het realiseren van duurzame gebouwen voor iedereen.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Arjan.