De leerlingen worden met een concrete opdracht aan het werk gezet, namelijk het bouwen van een duurzame woning. Een praktijkgerichte aanpak, die ze helpt bij de oriëntatie op hun toekomstige loopbaan.

Schoolgebouw verduurzamen

Het Perron” is bezig om haar schoolgebouw te verduurzamen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en ledverlichting. Energetisch was het schoolgebouw al goed, maar het kon nog beter. Zo is Joost Straat betrokken geraakt.

Innovatief – praktijkgericht component

Binnen de school ontstond de vraag “hoe kunnen we onze leerlingen breed opleiden, zowel theoretisch als praktisch”? We hebben hiervoor de opleiding theoretische leerweg (TL+) vernieuwd. Met de theoretische leerweg leiden we onze leerlingen, zowel theoretisch als praktijkgericht op. Leerlingen gaan aan het werk met levensechte opdrachten vanuit het bedrijfsleven. De leerling wordt opgeleid voor een volwaardig diploma met een beroepsgericht vak. De plus (+) in de opleiding staat voor de beroepsgerichte vaardigheden die de leerling krijgt aangeleerd en het beroepsgerichte vak waar examen in wordt gedaan.

Leerlingen die de theoretische leerweg volgen op het Perron worden breed opgeleid binnen de wereld van mens, techniek en ondernemen. We hebben al deze beroepsgerichte afdelingen in huis en laten leerlingen hier binnen de diverse thema’s ervaring in op doen, aldus Virginie van Driel – van Waes afdelingsleider TL+.

Thema duurzaamheid

Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe opleiding TL+  is er door docenten gekeken welke thema’s geambieerd werden. Op welke wijze kunnen vakken binnen een thema aansluiten zoeken? Naast de wereldwijde “global goals” (duurzame ontwikkelingsdoelen) kun je bij ieder vak wel iets bedenken wat met duurzaamheid te maken heeft. Duurzaamheid is een belangrijk thema om leerlingen mee te geven. Zo is het idee ontstaan om het thema duurzaamheid als praktijkgerichte component toe te voegen aan de opleiding.

Alle vakken binnen de opleiding hebben vanuit hun eigen vakgebied opdrachten ontwikkeld gekoppeld aan het thema duurzaamheid. Zo heeft het vak economie bijvoorbeeld te maken met terugverdientijden van duurzame maatregelen, bij wiskunde worden berekeningen gemaakt met ledlampen, bij het vak biologie wordt gekeken naar afvalsystemen, er wordt geschreven en gepresenteerd over duurzaamheid bij Nederlands, en bij het vak natuurkunde wordt gekeken naar “licht”.

“Huis van de toekomst”

Dit jaar wordt binnen de opleiding voor het eerst gewerkt met het thema “Huis van de Toekomst” binnen de wereld van techniek. Bij het inrichten van de praktijkgerichte component is het idee ontstaan voor het “Huis van de toekomst”.

Tijdens de les van het “Huis van de Toekomst” heeft opdrachtgever Joost leerlingen de vraag gesteld welke duurzame middelen toegepast kunnen worden bij het bouwen van een huis. De praktijkopdracht: bouw een duurzaam huis.

“Mijn doel is om leerlingen te informeren, zodat het daadwerkelijk bijdraagt aan energiebesparing. Leerlingen prikkelen via het project Huis van de Toekomst als generatie van de toekomst, en daarmee aan de slag gaan, aldus Joost Straat.

De leerlingen moesten daarbij nadenken over welke middelen en materialen ze wilde inzetten bij het bouwen van een duurzame woning. Ze hebben bij het maken van hun woning onder andere nagedacht over het licht, duurzame installaties, de omgeving en het gebruik door de bewoners.

De leerlingen hebben deze opdracht vertaald in een maquette en mochten hun duurzame woning middels een presentatie zien te “verkopen” aan hun opdrachtgever Joost.

Duurzaamheid leeft

Door het levensecht leren wil “Het Perron” zo goed mogelijk aansluiten bij actualiteiten in de maatschappij. Door leerlingen worden er ook contacten gelegd met het (lokale) bedrijfsleven. Leerlingen zijn bezig met duurzaamheid en het wekt hun interesse, het zet leerlingen aan het denken. Leerlingen komen ook zelf met ideeën. Zo wilden enkele leerlingen het plasticverbruik op school terugdringen en kwamen terecht bij afdelingsleider Virginie met de vraag “Wat gebruikt school eigenlijk aan plastic”? Het antwoord was niet direct beschikbaar. Toen is Het Perron nagegaan hoeveel plastic bekers de school bestelt. Hiervoor heeft Virginie een collega van de financiële administratie gevraagd of hij dat inzichtelijk had? Wat bleek, de school gebruikte meer plastic dan gedacht!

“Mijn collega van de administratie was verbaasd en wordt hiermee ook aan het denken gezet. Leuk om te zien wat er dan ontstaat”, aldus Virginie.

Het Perron heeft de wens om het “Huis van de Toekomst” uiteindelijk breder te trekken, zodat de opgedane kennis op school zijn weg vindt naar het dagelijkse leven. Hier wordt de “Energy Challenge” voor ontwikkeld. Doel van deze challenge is dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen energieverbruik en daar ook thuis naar gaan handelen.

Door de integratie van duurzaamheid in de opleiding ontstaat een grote maatschappelijke betrokkenheid. Want het raakt niet alleen de opleiding, de leerlingen of het schoolgebouw, maar duurzaamheid bereikt ook hun directe omgeving. Kortom, duurzaamheid levensecht.

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Albert zal snel contact met u opnemen.