Tag: Meetbedrijf

Meerdere leveranciers op één aansluiting

Vanaf 24 maart 2018 treedt het besluit MLOEA in werking. MLOEA staat voor: meerdere leveranciers op één aansluiting. Dit vergoot de keuzemogelijkheden en daarmee de controle over uw energiekosten.

INNAX meetbedrijf voor vijf nieuwe windparken op zee

Meetbedrijf INNAX windmolens

In 2023 krijgt Nederland vijf nieuwe windparken op zee erbij, die samen 3.500 MW duurzame energie opwekken. De netbeheerder TenneT heeft INNAX aangesteld als het meetbedrijf.