Tag: INNAX Woningen

Nieuwe BENG-Eisen

BENG2

Dinsdag 20 november werden de nieuwe concept BENG-eisen voor nieuwbouw, die per 1 januari 2020 van kracht worden, gepresenteerd. De getalswaarden voor de drie… Lees meer »

INNAX gecertificeerd voor de BRL 9500-05

Certificering door Rik en Richard

INNAX is onlangs gecertificeerd voor de BRL 9500-05.
Met behulp van deze BRL en het bijbehorende opnameprotocol ISSO 82.5 kan worden aangetoond dat de woning zeer energiezuinig is.

See2Do: infraroodfoto prikkelt woningverduurzaming

Het Europese project “See2Do” wil bewoners met behulp van infraroodfoto’s stimuleren om hun woningen te verduurzamen. De infraroodfoto’s geven inzicht in het energieverlies (See), en kan overgaan tot het verbeteren van de eigen woning (Do).