Tag: Energieinkoop

Duurzaam, duurzame energie inkopen | 3

Wanneer heeft u voor het laatst uw energie-inkoop contract beoordeeld? Zijn de tarieven nog gunstig? Hoelang loopt het contract? Sluiten de condities nog aan op uw beleid en uw huidige woningvoorraad?