Suzanne Wammes

Suzanne Wammes

Suzanne is betrokken bij projecten voor de sociale huursector op het gebied van energiebesparing en bewonerscommunicatie. Zij heeft ervaring met het omzetten van energiebesparingsplannen in heldere boodschappen voor woningcorporaties.

‘Als energie- en communicatieadviseur werk ik samen met verschillende partijen die elk hun eigen doel voor ogen hebben. Ik vind het interessant om de verbinding en het dialoog aan te gaan om elkaar te kunnen versterken. Daarin speelt bewonerscommunicatie een steeds grotere rol. Door bewoners goed te infomeren en te betrekken bij de planvorming wordt er echt naar verduurzamingsmogelijkheden gezocht waar alle partijen achter staan.’

Vertrouwen, begrip en draagvlak

‘Het doorvoeren van energiebesparingsmaatregelen was voor veel organisaties een kwestie van doen. De rol van de gebruiker hierin werd onderschat. Tegenwoordig groeit het besef dat bewoners vroegtijdig geïnformeerd en betrokken moeten worden bij de planvorming. Zo ontstaat er vertrouwen, begrip en draagvlak.’

Vragen? Stel ze gerust: