Pieter Klep

Pieter Klep

Pieter heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en duurzame oplossingen. Hij begrijpt hoe dingen werken in de praktijk en wat er nodig is om partijen naar een hoger niveau te tillen binnen verduurzamingsprocessen.

‘Ik houd me bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving in brede zin, van beleidsvragen tot en met praktische oplossingen. Duurzame woningconcepten, energiebesparing en duurzame energie hebben mijn bijzondere interesse. Ik ben er van overtuigd dat we de huidige manier van wonen en werken op onze planeet niet kunnen volhouden. De vraag is kiezen we zelf een andere koers of gaat de wal het schip keren. Dat het anders kán, laten inmiddels vele projecten zien. Het mooie is dat die verandering helemaal niet ten koste hoeft te gaan van comfort, gezondheid en betaalbaarheid. Integendeel, een duurzaam gebouw combineert juist deze aspecten. Kortom, de enige toekomst is een duurzame toekomst!’

Integraal ontwerp

‘Technische innovaties voor duurzame energieconcepten volgen elkaar snel op. De ontwikkelingen op dit vlak zullen bijdragen aan de betaalbaarheid van verduurzaming. Verbetermaatregelen staan echter zelden op zichzelf. Het vertalen van de wensen van de gebruiker naar een integrale oplossing vind ik een mooie uitdaging. Luisteren naar de opdrachtgever en/of gebruiker is daarbij uitermate belangrijk.’

Vragen? Stel ze gerust: