Westermeerwind

Meetdiensten voor een groot windpark in het IJsselmeer


In het IJsselmeer is Windpark Westermeerwind, een windpark voor en door de polder, gerealiseerd. Achtenveertig windturbines wekken nu 144 MW aan duurzame energie op. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 160.000 huishoudens. De energiegegevens van dit park meet en registreert het meetbedrijf van INNAX. Hiermee is de monitoring van het rendement van de windturbines goed geborgd.

Locale agrariërs en windondernemers, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks, hebben voor dit park vele bestuurlijke, technische, politieke, milieutechnische en maatschappelijke hindernissen overwonnen. In 2015 is de bouw gestart en in juni 2016 waren alle windmolens operationeel. De windondernemers hebben hiervoor professionele hulp ingeroepen van onder andere Siemens (windmolens), Ventolines (technisch projectmanagement) en INNAX.

Inzicht in energiegegevens voor operationeel beheer

Voor het operationeel beheer van de windmolens is het van belang om inzicht te hebben in de energiemeetdata. Inzicht in deze data maakt het volgende mogelijk:

  • om de hoogte van de opwekking door te geven aan de energieleverancier. De elektriciteit van Westermeerwind wordt afgenomen door Eneco.
  • met de geregistreerde energiedata de jaarrapportages voor de SDE+ subsidie op te stellen.
  • de garanties van oorsprong op basis van deze data uit te geven. Een garantie van oorsprong is een geldig bewijs dat de energie duurzaam is opgewekt.

Van meetplan tot monitoring

INNAX is vanaf de start bij dit project betrokken. In overleg met producent Siemens hebben wij de technische eisen voor de installatie vastgesteld. Op basis hiervan is een meetplan opgesteld en uitgerold. Voor een nauwkeurige monitoring, hebben wij voor dit project comptabele meters geïnstalleerd met een foutmarge van maximaal 0,2%. De meters lezen wij op twee manieren op afstand uit: via een glasvezelverbinding en een GPRS dataverbinding. Het monitoren van de meetdata vindt realtime plaats.

Ed Diepeveen, projectmanager INNAX: ‘De energiemeters lezen wij op twee manieren uit. Dat geeft zekerheid. Bij eventuele verstoringen in de ene uitlezing, lezen wij de meetdata alsnog via het andere systeem uit. Wij zien het zodra een meter het niet doet en ondernemen hier direct actie op. Op deze manier is de tijdigheid en betrouwbaarheid van de meetdata gewaarborgd zodat de energiefacturen gebaseerd zijn op de juiste data. Zo ondervindt onze opdrachtgever, Westermeerwind, geen financieel nadeel.

Kostenbesparing

Het grootste deel van de energiemeters zijn door ons al op het land in werking gesteld. Daarnaast is de engineering optimaal en efficiënt uitgevoerd. Hierdoor is er een forse kostenbesparing gerealiseerd. Slechts voor een klein deel van de werkzaamheden was het nodig om het water op te gaan.

Voor en door de polder

Het IJsselmeer en de Noordoostpolder vormen het uitzicht en het leefgebied van de inwoners van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Daarom hebben initiatiefnemers Tjitte en Pieter vanaf het begin besloten dat het een windpark voor en door de hele polder moest worden.
Ongeveer een jaar nadat het park operationeel is, kunnen inwoners en agrariërs uit de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland deelnemen via obligaties of aandelen.