TCO-oplossing voor bouw sportcentrum

Opdrachtgever : Vaessen Algemeen Bouwbedrijf

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

In de gemeente Vianen is de ontwikkeling, bouw en het onderhoud van een nieuw sportcentrum aanbesteed en gegund op basis van ‘Total Cost of Ownership’ (TCO). De gemeente is hiermee de eerste in Nederland, die kiest voor een dergelijke aanbesteding van een sportcentrum.

Total Cost of Ownership

Door het principe van Total Cost of Ownership leidend te maken, worden flinke besparingen gerealiseerd. Er wordt rekening gehouden met alle kosten, zowel voor bouw als exploitatie, waardoor bewuste keuzes worden gemaakt op basis van een doordacht en levensbestendig ontwerp. Hierdoor ontstaat volledige controle over de kosten gedurende de gehele levenscyclus. Vaessen Algemeen Bouwbedrijf bv zal in samenwerking met ESCo INNAX en Koppert + Koenis Architecten het nieuwe sportcentrum bouwen en (technisch) onderhouden.

Risicodragend contract

Voor het sportcentrum is een twintigjarig, risicodragend Design, Build & Maintain contract afgesloten, inclusief de exploitatie van de energievoorziening met een garantie op de energie- en onderhoudskosten. Dit houdt in dat INNAX de verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp van de technische installaties (Design), de realisatie van de installaties (Build) en het onderhoud en beheer van de installaties, inclusief zwemwaterbehandeling (Maintain),  alsmede het energiemanagement inclusief het energiegebruik.

ESCo en duurzaamheid

INNAX heeft de installaties turn-key gerealiseerd en het installatie-onderhoud, beheer en het energiemanagement gedurende twintig jaar op risico aangenomen. De gemeente is daarmee verzekerd van een vast bedrag voor energie, beheer en onderhoud van de installaties.