St. Michaëlschool

Opdrachtgever : RVKO

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) heeft de basisschool St. Michaëlschool in Hillegersberg nieuw laten bouwen. Het is een fraai ontworpen, comfortabel en duurzaam gebouw. INNAX heeft hiervoor het ontwerp voor de installaties verzorgd.

Frisse school klasse B

De nieuwe school, met een omvang van 3.000 m2, heeft 24 lokalen en een speellokaal. Een warmte-en koude opslagsysteem met een gesloten bodemwisselaar (WKO), warmtepompen en PV-panelen zorgen voor de duurzame energieopwekking. Voor een optimaal binnenklimaat heeft het gebouw een hoge luchtdichtheid, zodat er geen sprake meer is van tocht. De lokalen zijn voorzien van decentrale units voor de ventilatie op basis een CO2 en temperatuurregeling voor verwarming en koeling. De vloerslangen zorgen voor de basistempratuur in de diverse ruimten. Voor een optimaal binnenklimaat fungeert deze in de warme periodes ook als koeling. Aanwezigheidsdetectie en LED-verlichting zorgen voor de besparing op verlichting. Daarnaast zijn er in het dak lichtkoepels aangebracht die veel daglicht doorlaten.

Deze maatregelen hebben ook een GPR gebouw score opgeleverd van 8,4. Daarnaast bespaart de school 63% op de energiekosten voor verwarmen en realiseert een CO2 reductie van 55%.

Afscheid van MUWI

De gemeente Hillegersberg heeft met deze nieuwbouw afscheid genomen van een van de vele MUWI-school uit de wijk. Deze naoorlogse, H-vormige blokconstructie voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen. Het was economisch niet meer rendabel en het binnenklimaat was onaangenaam. Klachten over tocht, kou en de ventilatie behoren nu echter tot het verleden.

Winnaar Rotterdam Architectuurprijs

De school heeft in 2014 ook de Rotterdam Architectuurprijs gewonnen met als thema utiliteitsbouw. De St. Michaëlschool kreeg de publieksprijs.

Foto: John Lewis Marshall