Prettig en betaalbaar wonen

Opdrachtgever : Idealis

Project ter bevordering van grip op de energiestromen.

Idealis is de studentenhuisvester van Wageningen en Ede en wil haar huurders kwalitatief goede woonruimte bieden tegen een betaalbare prijs. Bewust omgaan met het milieu is een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen jaren heeft Idealis daartoe diverse maatregelen getroffen.

Idealis verhuurt ruim 5.000 eenheden. In een jaar veranderen zo’n 3.000 studenten van kamer, dit zijn jongeren van verschillende generaties en met sterke variatie in verblijfsduur en gewoonten. De storingsgevoeligheid van installaties is hierdoor hoog en de intensiviteit voor onderhoud van de gebouwen groot. Ook het energiegebruik fluctueert. Continu is Idealis op zoek naar mogelijkheden om de haar woningbezit prettig, veilig en betaalbaar te houden. INNAX ondersteunt Idealis hierbij op het gebied van energie, onderhoud en beheer.

Verbetermaatregelen

Idealis is een milieubewuste woningcorporatie en heeft in de afgelopen jaren haar complexen geïsoleerd en voorzien van dubbelglas. Ook zijn alle oude ketels vervangen voor energiezuinige HR-ketels en zijn waterbesparende kranen, douches en stortbakken toegepast. Bij nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en worden waar mogelijk extra energiebesparende maatregelen toegepast. Door het treffen van energiebesparende maatregelen worden ook de woonlasten voor haar huurders beperkt.

Inzicht in besparingsmogelijkheden

Om grip te houden op de energiekosten, leest INNAX de energie aansluitingen (elektra en gas verbruik) voor Idealis op afstand uit. Dat is efficiënter want de beheerder hoeft dat niet meer handmatig te doen. Daarnaast heeft Idealis direct inzicht in het energieverbruik per gebouw én per verhuurbare wooneenheid. Met dit inzicht signaleert de organisatie vrij eenvoudig en snel mogelijke besparingen.

Een ander middel dat inzicht verschaft in besparingsopties zijn de energielabels. INNAX onderhoudt de database zodat Idealis ten allen tijde actueel inzicht heeft in de energieprestatie per gebouw.

Op korte termijn wil Idealis de studenten, met behulp van een energiedashboard, ook inzicht geven in het eigen energieverbruik om zuinig gedrag te stimuleren.

Kwalitatief onderhoud en beheer

Sinds 2001 adviseert INNAX in de uitvoering van het dagelijks onderhoud en bij het voldoen aan de wetgeving. In de huidige onderhoudsovereenkomst, die Idealis in samenwerking met INNAX heeft ontwikkeld, zijn de verwachte doelstellingen vertaald naar prestatie-indicatoren waarmee Idealis haar onderhoudspartij(en) beoordeelt.

Foto: Rijnveste, duurzaam gebouwd met onder meer zonnecollectoren en een windmolen voor opwekking van energie.