Onderhoudsmanagement Paushuize

Opdrachtgever : Provincie Utrecht

Project ter bevordering van het beheer en onderhoud.

Provincie Utrecht optimaliseert het onderhoudsmanagement voor haar gebouwen, waaronder het monumentale gebouw Paushuize. Dit gebouw heeft een rijke historie en verrijkt al sinds de 16e eeuw het straatbeeld van Utrecht. De provincie wil met name de cultuurhistorische wa| arde van dit gebouw in stand houden.

Aanbestedingsbegeleiding

Aanleiding voor de opdracht was de afloop van het huidige onderhoudscontract voor de gebouwen. De provincie Utrecht heeft voor het afsluiten van een nieuw contract een aanbesteding uitgeschreven. INNAX heeft hierin ondersteund door een Service Level Agreement (SLA) op te stellen voor het beheer en onderhoud.

Lange levensduur

Om het gebouw en gebouwgebonden installaties lang in stand te kunnen houden, is doelmatig onderhoud essentieel. Om dat te realiseren, zijn goede afspraken nodig. De betrokken partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen voor hun werkzaamheden. INNAX heeft hiervoor een heldere SLA opgesteld, dat aansluit bij de organisatie van provincie Utrecht. Dit zorgt voor effectief en efficiënt onderhoud.

Ambities in kaart voor het beste advies

Voor het beste advies heeft INNAX de actuele situatie en de ambities van provincie Utrecht voor het onderhoudsmanagement in kaart gebracht. Op basis hiervan is een SLA opgesteld, zijn de rollen en verantwoordelijkheden ingevuld en zijn de onderhoudsprocessen uitgewerkt.

Foto’s: © Provincie Utrecht