Nul op de energiemeter

Opdrachtgever : VolkerWessels

Project ter bevordering van Nul op de energiemeter.

De Stroomversnelling streeft er naar om woningen te renoveren tot een nul-op-de-energiemeter woning. Dit houdt in dat de woningen kunnen voorzien in hun eigen totale energiebehoefte, dus inclusief huishoudelijk elektra gebruik. INNAX werkt mee aan dit concept in opdracht van VolkerWessels, een van de bouwpartners van De Stroomversnelling.

Testfase

De ambitie van Stroomversnelling is om 11.000 woningen te renoveren. Deze 11.000 woningen vormen de opmaat voor nog eens 100.000 woningen. Voordat het zover is, wordt door de vier aangesloten bouwbedrijven en 6 woningcorporaties getest of de energienotaloze renovatie in een paar dagen mogelijk is en of de beoogde resultaten worden gehaald. Begin 2014 zijn de eerste 4 testwoningen opgeleverd.

Besparingsmaatregelen

INNAX is als energie adviseur in een vroeg stadium betrokken bij dit project. Voor de berekening is gebruik gemaakt van de passiefhuis rekentool (PHPP) omdat het hiermee mogelijk is om een duidelijke uitsplitsing te maken in de verschillende energieposten en zeer nauwkeurige uitspraken kunnen worden gedaan over het eindverbruik. Aan de hand van het succes van de testwoningen wordt het vervolg van Stroomversnelling ingezet.

De testwoning van VolkerWessels staat in het Limburgse Melick en is eigendom van Wonen Limburg. Op deze film is de renovatie te zien.

Beeldmateriaal met dank aan VolkerWessels.