Meetdiensten voor een biogasinstallatie

In 2008 is de Eco-Energy Group opgericht uit de behoefte om het overschot aan mest verantwoord te gebruiken. Een biogasinstallatie voorziet nu 5.000 gezinnen en de plaatselijke voetbalclub Spoordonkse Boys van duurzame energie. Het meetbedrijf van INNAX verzorgt de energiemeetdiensten voor deze energieopwekking.

Met deze biogasinstallatie realiseert Eco-Energy een besparing van 12.000 ton CO2. De organisatie draagt hiermee bij aan een duurzame toekomst.

Het proces

De groene energie wordt opgewekt door middel van het vergisten van biomassa, waarbij methaangas vrijkomt. Dit methaangas wordt vervolgens met behulp van een WKK, een warmtekrachtkoppeling, omgezet in elektriciteit en warmte. Uiteindelijk wordt de elektriciteit geleverd aan het openbare net en wordt de warmte teruggekoppeld naar de biogasinstallatie voor eigen verbruik. Eco-Energy Group is wettelijk verplicht om een energiemeetbedrijf in te schakelen voor het meten van de energie. Sinds 2012 werkt de organisatie samen met het meetbedrijf van INNAX.

Proactieve monitoring

Met INNAX als meetbedrijf heeft Eco-Energy Oirschot bv een online monitoringsysteem ter beschikking. Met dit systeem heeft de organisatie inzicht in de energieprofielen van de biogasinstallatie. Zodra er afwijkingen in het profiel zijn, informeert INNAX proactief de producent. Zo is de producent vroegtijdig op de hoogte van storingen om die vervolgens snel te verhelpen.

SDE subsidie rapportage

Deze vorm van energieopwekking is niet alleen duurzaam. Het is ook subsidiabel. INNAX heeft Eco- Energy Oirschot bv ondersteunt in de aanvraag van de SDE subsidie. Hiervoor stellen wij ook jaarlijks het rapport op.

Restwarmte heeft extra functie

De restwarmte die vrijkomt via de installatie is ook nuttig voor Eco-Energy. Hiermee verhit de installatie mest, zodanig dat het geschikt is voor export. Mest moet namelijk voldoen aan bepaalde criteria om te kunnen exporteren. Eén daarvan is dat het verhit moet zijn op minstens 70 graden, anders mag het niet geëxporteerd worden. Met het gebruik van de restwarmte weet Eco-Energy goed aan deze eis te voldoen.

Foto’s: met dank aan Eco Energy Oirschot B.V.