Energiepositief gebouw voor Liander Duiven

Opdrachtgever : VolkerWessels

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

Liander is een netwerkbedrijf dat sinds 2009 zelfstandig opereert. Veel afdelingen zijn samengebracht onder een dak.  Daarom is besloten om de locatie Liander in Duiven diepgaand te renoveren en uit te breiden.

Duurzaam concept

Liander heeft op innovatieve wijze duurzame huisvesting gecreëerd op het bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Het gaat om herontwikkeling van zes bestaande gebouwen die zijn uitgebreid en overkapt door een atrium met een temperatuur-regulerend dak. Het gebouwencomplex voorziet in de eigen energiebehoefte en wordt bovendien op den duur energiepositief. Bij de bouw van het complex wordt naar schatting 85 procent van de grondstoffen en materialen hergebruikt. De plannen voor aanpassing van de gebouwen zijn uitgewerkt door VolkerWessels Vastgoed, achitectenbureau RAU en INNAX als Energy Services Company. De bouwwerkzaamheden waren in handen van Boele en van Eesteren en Homij.

Vierde positie in top 25 meest populaire kantoorgebouwen

In 2017 heeft Office Snapshots een lijst samengesteld van meest populaire kantoorgebouwen ter wereld. Liander staat als enige Nederlandse kantoor op positie vier in deze lijst.

Energiepositief gebouw

De ESCo partij in het consortium is INNAX. In samenwerking met Homij hebben wij de duurzame installaties geleverd en geëxploiteerd. Daarnaast stellen wij het consortium onder andere in staat om het gebouw voor de komende vijftien jaar gegarandeerd energiepositief te houden.

Efficiënte energievoorziening

Uit economisch en ecologisch oogpunt heeft Liander bewust gekozen voor het behoud en de aanpassing van bestaande gebouwen. Het atrium dat ontstaat door de overkapping, verbindt de zes panden waardoor één efficiënt gebouw ontstaat waarin de afdelingen van Liander goed kunnen samenwerken. Het energieverbruik vermindert en het comfort van de werkomgeving neemt toe. Door de inzet van zonnepanelen en het gebruik van grondwater voor warmte/koudeopslag, is dit nieuwbouw complex energiepositief.

Vijftien innovaties in het pand van Liander Duiven

In het pand van Liander zijn vijftien nieuwe technieken toegepast om het pand zo duurzaam mogelijk te maken. In deze lijst vind je alle innovaties die zijn toegepast.