Labelstappen van G naar B

Opdrachtgever : NIBC Bank

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

Dankzij een duurzame renovatie heeft het gebouwencomplex van NIBC Bank in Den Haag een labelsprong gemaakt van G naar gemiddeld B. De CO2-footprint is aanzienlijk verkleind. De energiebesparing is ongeveer 40 procent; een uitzonderlijke prestatie voor een bestaand gebouwencomplex. Agentschap NL kende NIBC dan ook maar liefst zes energielabelposters toe.

Eén label niet voldoende

Het gebouwencomplex van NIBC Bank in Den Haag is een aaneensluiting van verschillende gebouwen uit de bouwjaren 1890, 1963 en 1993. Geen gebouw is hetzelfde. Het opstellen van één energielabel gaf dan ook niet voldoende inzicht in de te nemen maatregelen voor het verbeteren van het gebouw. Besloten is om voor elk gebouw een apart indicatief label te maken en haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren voor het doorvoeren van de nodige verbetermaatregelen. NIBC is in dit traject ondersteund door INNAX.

Energiebesparende maatregelen

De doorgevoerde verbetermaatregelen verschillen per gebouw. Zo is de gevel van het pand van 1963 vernieuwd, wordt in sommige panden gebruik gemaakt van warmteterugwinning en koelplafonds en is overal TL-5, LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling toegepast. NIBC heeft vier koelinstallaties en drie van de vijf verwarmingsketels vervangen voor een centrale Warmte- en Koudeopslag (WKO). Deze installatie moet voor de grootste besparing zorgen. Daarnaast zorgt de WKO voor een comfortabele werkomgeving, zowel in de zomer als in de winter. Alle maatregelen tezamen resulteerden in de hoogst mogelijke energielabels voor bestaande gebouwen.

Het treffen van energiebesparende maatregelen leidt tot besparing en comfort. Aan de hand van inzicht, een goed plan en tijdige interne communicatie, waren de verbetermaatregelen binnen twee jaar gerealiseerd.

Verplicht energielabel voor kantoren

In 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal een energielabel C hebben. Deze verplichting is één van de maatregelen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen. Duurzame kantoorpanden met energielabel A, B of C leveren meer rendement, comfort en huuropbrengst op. Start nu met besparen.

 

Foto’s: NIBC Bank