Juiste meetdata voor energie

Opdrachtgever : TenneT

Project ter bevordering van grip op de energiestromen.

Als landelijk netbeheerder is TenneT verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet, de ‘snelwegen’ van het Nederlandse elektriciteitsnet. Voor het op afstand uitlezen van de energiemeetdata van het hoogspanningsnetwerk en het beheer en onderhoud van de energie meetinrichtingen, maken zij gebruik van de diensten van INNAX.

Omvang energiestromen

TenneT beheert de infrastructuur van het Nederlandse transportnet vanaf 110 kV en de verbindingen met het buitenland. Ter indicatie van de omvang van de energiestromen die door INNAX worden gemeten, onderstaand een opsomming van het aantal kWh die op een willekeurige dag tussen Nederland en buitenland werden uitgewisseld: Totaal IN : 38.168.910 kWh Totaal UIT : 68.294.566 kWh Met deze volumes is het van groot belang dat de data correct wordt gemeten, een klein foutje heeft direct grote gevolgen.

Meetbedrijf voor TenneT sinds 2006

TenneT beschikt niet over een eigen meetbedrijf. Om toch te kunnen beschikken over meetdata heeft TenneT INNAX in de arm genomen. De ontvangen data gebruikt TenneT om de transporten te registreren, te facturen en om eventuele onbalans te berekenen. TenneT dient onbalans van het elektriciteitssysteem te minimaliseren en zorgt ervoor dat het systeem betrouwbaar is voor het transporteren van energie. INNAX verzorgt de input voor goede prognoses over het verbruik en o.a. daarmee wordt het transport over het elektriciteitsnet afgestemd.

Over TenneT

Als System Operator is TenneT verantwoordelijk voor de energiebalans tussen vraag en aanbod. Binnen Nederland beheert TenneT het elektriciteitsnet vanaf 110kV, dit door uitvoering van de splitsingswet.