Jaarlijks tien procent energiebesparing

Opdrachtgever : Hogeschool Rotterdam

Project ter bevordering van grip op energiekosten.

De Hogeschool Rotterdam monitort structureel het energiegebruik. Op deze manier heeft de hogeschool inzicht om de energiedoelstellingen te realiseren. INNAX ondersteunt hierbij door het leveren van betrouwbare meetdata.

De Hogeschool Rotterdam heeft zestien gebouwen in beheer verspreid in de Maasstad. Als deelnemer aan de MJA-3 (Meerjarenafspraken Energie-efficiency), hebben hogescholen het doel om dertig procent energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Tevens is er de verplichting om een energiezorgsysteem te voeren.

Energiebesparing

Door de dynamiek in het onderwijs is deze lange termijn planning echter vrij ingewikkeld. Uit behaalde resultaten van Hogeschool Rotterdam is ook gebleken dat de besparingsindex lager (beter) is dan de geplande doelstelling. Bij elke mutatie (groei, krimp, modernisatie) moet gekeken worden of er besparingen te realiseren zijn. Om hierop te kunnen anticiperen is het essentieel om op elk gewenst moment inzicht te hebben in het energiegebruik. Door sturing en monitoring op gebruiks en schakeltijden weet de hogeschool jaarlijks tien procent te besparen op energie.