Interne milieuzorg

Opdrachtgever : Delta Lloyd Groep

Project ter bevordering van milieumanagement.

Delta Lloyd Groep is de organisatie achter de merken Delta Lloyd, Erasmus Verzekeringen, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Verantwoord ondernemen houdt voor Delta Lloyd in dat al haar activiteiten transparant en ethisch gedrag wil tonen en rekening houdt met alle dimensies van duurzame ontwikkeling. Milieu en energie spelen hierbij een belangrijke rol.

Milieumanagement

INNAX ondersteunt de Delta Lloyd Groep al meer dan 10 jaar bij de interne milieuzorg als ingehuurd milieucoördinator voor ongeveer 2 dagen in de week. De milieucoördinator voert het milieumanagement binnen de organisatie en levert de milieuparagraaf van het jaarlijkse MVO verslag van de Delta Lloyd Groep. Belangrijke speerpunten hierbij zijn energiezorg, afval en duurzaamheid. Dit gebeurt aan de hand van een langjarig milieubeleidsplan dat van jaar tot jaar wordt ingevuld in de vorm van een milieujaarprogramma waarin de taken en jaardoelstellingen staan opgenomen. Deze worden voortdurend afgestemd met de opdrachtgever en aangepast aan de specifieke bedrijfsvoering van Delta Lloyd.

Resultaatgericht met inspanningsverplichting

INNAX committeert zich aan gedurfde doelstellingen op het gebied van minder energiegebruik, afvalpreventie en de meer kwalitatieve taken zoals verbetering van de het milieuzorgsysteem, duurzaam inkopen en verduurzaming van gebouwbeheer en –onderhoud. De milieucoördinator werkt resultaatgericht en met een inspanningsverplichting waar nodig.

Woningbezit

Naast de eigen kantoren bezit Delta Lloyd ook woningen. Voor het opstellen van gedegen beleidsplannen heeft INNAX de energielabeldatabase bijgewerkt. Hierdoor heeft Delta Lloyd inzicht in de huidige stand van zaken van hun woningbezit, waarmee ze onder andere beleidsplannen opstellen.