Installatietechnische verduurzaming

Opdrachtgever : WPM Kantoormanagement

Project ter bevordering van de energieprestatie.

Het kantoorgebouw Nieuw Kronenburg aan de Prof. W.H. Keesomlaan 1 in Amstelveen is verduurzaamd door WPM Kantoormanagement. Uit het energieprestatie onderzoek (EPA-U) in 2013 bleek het gebouw energielabel G te hebben. Om het energiegebruik te verbeteren en de CO2 reductie te verminderen besloot de verhuurder om duurzaam te renoveren. Op advies van INNAX en met ondersteuning van installateur BAM Techniek zijn er in 2014 installatie- en regeltechnische verbetermaatregelen doorgevoerd. Het resultaat was een labelsprong van G naar A, een verwachte CO2 reductie van ruim 200.000 kg, een lagere energierekening voor de huurders en een verbeterd comfort.

Energieprestatie onderzoek als basis

Nieuw Kronenburg (8.800 m2 BVO) is in beheer bij WPM Kantoormanagement. Om inzicht te krijgen in de benodigde verbetermaatregelen heeft INNAX een energieprestatie onderzoek (EPA-U) uitgevoerd. Hieruit bleek dat het haalbaar was om een energielabel A te realiseren met het moderniseren van de installaties. Op basis van deze conclusie heeft INNAX vervolgens de technische omschrijvingen opgesteld. Daarnaast hebben wij het aanbestedingstraject voor het vinden van een installateur begeleid en ondersteund bij de uitvoering en oplevering.

Energielabel A door installatietechnische verbetermaatregelen

Voor het verbeteren van het energielabel zijn installatietechnische verbetermaatregelen doorgevoerd door installateur BAM Techniek aan de warmteopwekking (gasabsorptiewarmtepompen in combinatie met HR-107 ketels), de luchtbehandelingskasten (met warmtewiel voor warmteterugwinning) en de verlichting (onder andere TL-HF, LED, daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie en veeg- pulsschakeling).

Meer comfort door regeltechnische verbetermaatregelen

Voor het verbeteren van het comfort in het gebouw zijn regeltechnische verbetermaatregelen doorgevoerd. Voorheen had elke verdieping een constante temperatuur met als gevolg dat het gebouw aan de zonzijde warmer was dan aan de schaduwzijde. De koeling en verwarming is nu per ruimte te regelen.