Installatieadvies

Opdrachtgever : GGz Breburg

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

Ruim twintig jaar is INNAX betrokken bij de ver- en nieuwbouw projecten van GGz Breburg. Voor het regionaal centrum in het binnenstedelijk gebied Korvel van Tilburg hebben wij weer het complete traject verzorgd van ontwerp tot begeleiding bij uitvoering en oplevering.

Gebruikerswens voorop

In het ontwerpproces is ruim aandacht besteed aan de wens om een gebouw te willen realiseren dat een positieve invloed heeft op alle gebruikers ervan. Zowel binnen als buiten. De architect en overige ontwerppartners, medewerkers en vertegenwoordigers van de gebruikers waren nauw betrokken bij dit proces. Naast diverse bouwkundige aspecten, zoals daglichttoetreding, uitzichten en materiaalgebruik, is dit ook op installatiegebied gerealiseerd, zowel qua beleving als qua onderhoudsvriendelijkheid.

Comfort en veiligheid

Voor extra comfort en veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers van GGz Breburg, is een verregaand geïntegreerde DECT telefooninstallatie geïnstalleerd. Deze bestaat uit een alarmweergave, persoonsalarm met locatiebepaling alsmede brandmeld- en verpleegoproep signalering. In nauw overleg met alle partijen is een zeer gevarieerde en huiselijk aandoende (kunstmatige) verlichting gerealiseerd. Deze vergden zowel in de aanschaf als in het onderhoud geen extra investering. Mede door naast moderne fluorescentie technieken ook LED toepassingen te gebruiken.

Goede samenwerking

GGz Breburg is ruim twintig jaar een van onze opdrachtgevers. GGz Breburg vertrouwt ons advies en rekent op onze ervaring en integriteit om in goede samenwerking met architect en installateur het optimale uit de installaties te halen.