Gemeentewerken Rotterdam bespaart met EView

Opdrachtgever : Gemeentewerken Rotterdam

Project ter bevordering van grip op de energiekosten.

Gemeentewerken Rotterdam bespaart jaarlijks circa 10% op de energiekosten, met factuurcontrole via EView. Deze besparing heeft betrekking op het energiegebruik van het rioleringsysteem.

Alle meetgegevens ter beschikking

Het rioleringsysteem van Gemeente Rotterdam voert het vuil- en regenwater af, verdeeld over zo’n 500 kritische punten. Het onderhoud hiervan vraagt om een planmatige en gestructureerde aanpak. Daarnaast moeten storingen en defecten snel opgelost worden. EView, het online energiemonitoringsysteem van INNAX ondersteunt de Gemeente hierin. De pieken en dalen in het energiegebruik geven aan of het systeem op het juiste moment aanslaat, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Of juist te lang actief is, zonder aantoonbare reden.

Besparing

Op basis van het verbruik is het mogelijk om het gehele proces te analyseren en aan te sturen. Jaarlijks levert dat een aanzienlijke besparing op. Verder kunnen de budgetten voor energiebeheer beter vastgesteld worden door het verkregen inzicht in het energieverbruik. Dit komt ook ten goede van het verrichten van planmatig onderhoud verrichten. Onregelmatigheden worden door INNAX proactief gemeld. Dit brengt voor de Gemeente Rotterdam een gewenste ontzorging met zich mee.

De waarde van goed inzicht

Het uitlezen van de meetdata voor pompen en gemalen is vrij uniek voor  INNAX. Onze klanten gebruiken de meetdata voor diverse doelen als het controleren van facturen, energie in te kopen of CO2-rapportages te genereren. Samen met Gemeentewerken Rotterdam zijn we tot een extra doel gekomen dat bijdraagt aan effectief onderhoud van het rioleringssysteem.