Energiescans voor duurzamere zorgsector

Opdrachtgever : Provincie Friesland

Project ter bevordering van grip op de energiekosten.

De provincie Friesland zet zich in voor de duurzaamheid en betaalbaarheid van de zorg in Friesland. In samenwerking met diverse partijen in de zorg heeft de provincie een convenant getekend dat milieuwinst en financieel voordeel op moet leveren. Deze intentieverklaring is gericht op het terugdringen van de energiekosten in gebouwen van zorgorganisaties. Om grip te krijgen op de energiekosten voert INNAX energiescans uit. Hiermee krijgen de instanties inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden op korte en lange termijn. INNAX is tevens mede-initiator van dit initiatief voor de Friese Zorgsector.

De samenwerkende partijen in dit convenant zijn De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting De Friesland, ZuidOostZorg, Zorggroep Tellens, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop, gebouwverduurzamer INNAX en het energiefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) van de provincie Friesland.

Energiescans

Zonder grote inspanningen kunnen organisaties 10-20% besparen op de energiekosten. Door het uitvoeren van energiescans krijgen de samenwerkende zorginstellingen inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen. Een doeltreffend onderzoek om grip te krijgen op de energiekosten. Daarnaast brengt INNAX een praktisch advies uit om structureel te besparen op korte en lange termijn. Voor het doorvoeren van de maatregelen ondersteunt INNAX met technische en financiële begeleiding.

Financiële ondersteuning

De provincie Friesland heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het energiefonds FSFE. Hierdoor zijn er gelden beschikbaar om projecten op het gebied van duurzame energietransitie in de meest brede zin te ondersteunen en mogelijk te maken.